Nordea Liv øker i bedriftsmarkedet gjennom utfordrende år

Pressemelding | 02-02-2023 09:00

Det er blant annet  økt distribusjonskraft gjennom flere kanaler som har gjort denne økningen mulig.

  • Vi ser at i møte med utfordrende tider evner næringslivet å ta langsiktige valg på vegne av seg selv og sine ansatte. Dette er et viktig marked for oss og vi skal fortsette å være en god samtalepartner og leverandør til bedriftene sier administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind.

Nordea Liv forvalter til sammen over 185 milliarder kroner og endte med et resultat før skatt på 905 millioner kroner i 2022. Dette er det beste resultatet noen sinne med en økning fra et resultat på 883 millioner kroner året før.

Tegn til at sparingen normaliseres
Tøffe tider med utfordrende privatøkonomi har gjort at nordmenn har tæret på sparingen. Det er nå tegn til at sparingen kan være på vei til å normalisere seg til nivået som var før pandemien.

  • Vi så en bedring i netto sparing mot slutten av fjoråret. Hvis dette fortsetter vil det være positivt for sparingen og føre oss mot et normalisert nivå. Det blir spennende å følge med på hvilke rammer vi får for egen økonomi i 2023 og hva dette gjør med sparingen, sier Lind.

Vellykket start på overtagelse av pensjonsportefølje
Samarbeidet er godt i gang etter at avtale om distribusjon og overførsel av pensjonsporteføljen fra If til Nordea Liv ble signert i fjor. Porteføljen består av 4.300 bedriftskunder med 21.000 ansatte som gir en samlet forvaltningskapital på rundt tre milliarder kroner.

  • Det har blitt arbeidet med å klargjøre for distribusjon, hvor salg startet opp i slutten av fjoråret. Migrering av pensjonsporteføljen er planlagt i løpet av første halvår av 2023. Dette er og en viktig vekstfaktor på bedriftssiden fremover. Fortsettelsen med innrulleringen av disse avtalene blir et viktig arbeid inn i 2023, sier Lind.

Størst som selvvalgt leverandør av Egen Pensjonskonto (EPK)

I løpet av 2022 ble Nordea Liv den største selvvalgte leverandøren av Egen pensjonskonto (EPK) målt i sum midler med over 4 milliarder kroner til forvaltning. Dette utgjør over en femtedel av markedet.

  • Vi er veldig fornøyd med disse resultatene. Vi har over tid investert i å ha et godt produkt og en god digital løsning som gjør det enkelt for kunder å få oversikt over pensjon. Dette viser at vi lykkes med dette og den digitale satsningen fortsetter også fremover, avslutter Lind.

Kontakt:

Hans Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv, 41 64 15 51
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, 98 28 02 30

Nordea
Pressemeldinger