Nordea endrer rentene

Pressemelding | 27-03-2023 15:54

Nordea øker rentene på boliglån og innskudd. Bakgrunnen er Norges Banks økning av styringsrenten 23. mars.
 
Rentesatsene på boliglån økes med inntil 0,25 prosentpoeng. Tilsvarende økes renten på innskuddssiden med inntil 0,25 prosentpoeng. Vår beste innskuddsrente vil være 5,25 prosent for BSU-konto. Innskudd med bindingstid på 12 måneder får 4,05 prosent rente, som er helt i toppen i det norske markedet.    

– Vi har besluttet å øke rentene på boliglån og innskudd, som følge av Norges Banks nye renteheving, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge.

– Vi ser at økt rente har gitt større bevissthet rundt ulike tilbud på boliglån i markedet, og Nordea har hatt stor vekst i antall boliglånskunder de siste månedene. Med økte renter ser vi også større interesse hos kundene for sparing på konto, sier Marjamaa.  

Renteøkningen på innskudd nå kommer i tillegg til endringene Nordea gjorde i slutten av februar, da vi hevet med 0,25 – 0,50 prosentpoeng på en rekke innskuddskonti.   

For å møte den økte interessen for kontosparing, lanserer Nordea også et helt nytt spareprodukt: Fastrenteinnskudd med klimafokus.      

– Ved å spare i fastrenteinnskudd med klimafokus vil kundene vite at sparepengene deres bidrar til bærekraftig utvikling, sier Marjamaa. 

Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 9. mai 2023.  

Se nordea.no for mer informasjon. Alle kunder som får renteendring vil få informasjon i nett- og mobilbanken eller motta brev i posten. 

 

For mer informasjon:

Cathrine Graff, pressesjef Nordea Norge, mobil 41423325

 

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.
 

Nordea
Pressemeldinger