Nordea endrer rentene

Pressemelding | 08-05-2023 16:00

Nordea øker rentene på boliglån og innskudd. Bakgrunnen er Norges Banks økning av styringsrenten 4. mai.

Rentesatsene på boliglån økes med inntil 0,25 prosentpoeng. Tilsvarende økes renten på innskuddssiden med inntil 0,25 prosentpoeng. 
 
– Vi har besluttet å øke rentene på boliglån og innskudd som følge av Norges Banks nye 
renteheving, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge.
 
– Tross kraftig økt rentenivå det siste året opplever Nordea fortsatt stor pågang på nye boliglån, og vi har vekst i våre utlånsvolumer i en periode med negativ vekst i markedet ellers, sier hun. 
 
– Vi ser også at økte renter har gitt flere alternativer for ulike typer sparing. Mange velger nå å spare på fastrentekonto, og vi merker stor interesse for vår nye sparekonto for de over 60 år. Det er viktig å opprettholde noe sparing i tøffere økonomiske tider, da det gjerne er da man er mest sårbar og en uforutsett utgift kan velte hele husholdningsbudsjettet, sier Marjamaa.
 
Vår beste innskuddsrente vil være 5,50 prosent for BSU-konto. Innskudd med bindingstid på 12 måneder har 4,20 prosent rente, og Fastrenteinnskudd med klimafokus har 3,75 prosent rente.
 
Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 20. juni 2023.
 
Se nordea.no for mer informasjon. Alle kunder som får renteendring vil få informasjon i nett- og mobilbanken eller motta brev i posten.
 

For mer informasjon:

Cathrine Graff, pressesjef Nordea Norge, mobil 41423325

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Nordea
Pressemeldinger