Nordea kjøper Danske Banks personkundevirksomhet og tilhørende fondsporteføljer i Norge

Pressemelding | 19-07-2023 07:30

Nordea har inngått en avtale med Danske Bank (Danske) om å kjøpe deres norske personkundevirksomhet, Private Banking-virksomhet og tilhørende fondsporteføljer. Oppkjøpet er strategisk ideelt for Nordea og vil styrke Nordeas markedsposisjon blant personkunder i Norge.

Oppkjøpet av Danskes personkundevirksomhet og Private Banking-virksomhet passer godt inn i Nordeas strategi om å vokse i Norden gjennom organisk vekst og tilleggsoppkjøp. Overtagelsen ventes å ville gi Nordea en markedsandel på det norske boliglånsmarkedet på rundt 16 %* – en økning fra dagens 11 %.

– Vi er veldig fornøyde med å kunngjøre dette oppkjøpet. Det er et viktig steg i gjennomføringen av den nordiske strategien vår, og det øker den lokale tilstedeværelsen i Norge og supplerer dagens virksomhet. Oppkjøpet innebærer en betydelig økning i personkundevirksomheten i Norge og åpner for verdiskapning gjennom åpenbare inntekts- og kostnadssynergier. Men først og fremst vil det gagne de nye kundene våre, som kan dra nytte av vårt brede tilbud av finansielle tjenester, ekspertise og ledende digitale løsninger, sier Frank Vang-Jensen, konsernsjef i Nordea.

Positive kundeopplevelser

Virksomhetene vil integreres i Nordea og drives under Nordeas merkenavn. Frem til avtalen sluttføres, vil Danske fortsette å betjene kundene sine som før. Kundene trenger ikke gjøre noe som helst nå, og de vil få god informasjon underveis videre i prosessen.

– Vi gleder oss til å ønske de nye kundene og kollegaene våre velkommen til Nordea. De nye kundene får tilgang til Nordeas brukervennlige digitale løsninger, et høyt servicenivå, proaktiv og personlig rådgivning fra kunnskapsrike lokale rådgivere og et produktutvalg som dekker alle behov. Nordea er en fantastisk arbeidsplass med gode karriere- og utviklingsmuligheter, og vi gleder oss til å ønske nye kollegaer i Trondheim og resten av Norge velkommen, sier Randi Marjamaa, leder av Nordea Personal Banking i Norge.

De siste årene har Nordea utvidet virksomheten betydelig i Norden, inkludert oppkjøp av norske Gjensidige Bank samt SG Finans og Topdanmark Life. Nordea har en av de mest robuste balansene i Europa og vil fortsette å gripe mulighetene for lønnsom vekst både organisk og gjennom selektive oppkjøp.

Om overtagelsen

Overtagelsen struktureres som en overtagelse av eiendeler og gjeld til bokført verdi. Eiendelene overtas til virkelig verdi, og det skal ikke betales goodwill på eiendelene. Eventuelle endringer i eiendeler og gjeld i tiden mellom signering og sluttføring vil gjenspeiles i vederlaget på sluttføringstidspunktet. Nordea betaler kun for eiendeler og gjeld som overtas når avtalen sluttføres.

Ved utgangen av 2022 omfattet virksomheten som skal overtas, følgende:

-          cirka 285 000 kunder

-          utlåns- og innskuddsvolumer på henholdsvis 18 mrd. euro og 4 mrd. euro

-          cirka 2 mrd. euro i forvaltningskapital

Størrelsen på porteføljen som skal overtas, og vederlaget, fastsettes når avtalen sluttføres. Det forventes da at overtagelsen vil

-          forbedre forholdet mellom kostnader og inntekter og avkastning på økonomisk kapital for Nordeas personkundevirksomhet i Norge

-          redusere den rene kjernekapitaldekningen (CET1) med rundt 40–50 basispunkter

-          ha en positiv effekt på Nordea-konsernets resultat per aksje og avkastning på egenkapitalen som tilsvarer størrelsen på porteføljen som overtas

Overtagelsen forutsetter godkjenning fra myndighetene og ventes å sluttføres i slutten av 2024.

Nordea arrangerer telefonmøte for investorer og analytikere kl. 08.45 CET. Møtet holdes på Microsoft Teams, og vi anbefaler at deltakere logger seg på møtet via denne møtelenken: Delta i møte her

Det er også mulig å ringe inn til møtet cirka fem minutter før oppstart på disse numrene:
FI: +358 9 85626378, DK: +45 32 72 05 68, SE: +46 8 505 218 20, NO: +47 21 40 21 35, UK: +44 20 3321 5213, US: +1 347-774-4962.

Møte-ID: 957 514 786#

*Sammenlagte proforma-tall for Nordea Personal Banking Norge og virksomheten som skal overtas, per 31. desember 2022

For mer informasjon:

Mediehenvendelser, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

 

Vi er en totalbank som i 200 år har støttet og bidratt til utvikling av de nordiske økonomiene og muliggjort drømmer og ambisjoner til beste for fellesskapet. Kundenes økonomiske utvikling står alltid i sentrum, og vi vil levere de beste kundeopplevelsene i alle kanaler og bidra til en bærekraftig fremtid. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.
 

Pressemeldinger