Nordea endrer rentene

Pressemelding | 19-12-2023 14:30

Nordea øker rentene på lån og innskudd etter Norges Banks økning av styringsrenten i desember. 

Norges Bank overrasket mange med en ny renteøkning på 0,25 prosentpoeng 14. desember. Sentralbanken begrunner økningen med fortsatt for høy prisvekst, og at en vedvarende svak krone kan forlenge perioden med høy prisvekst og høy rente.  

– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning har vi valgt å øke rentene, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea. 

Rentesatsene på boliglån og sparekontoer økes med inntil 0,25 prosentpoeng.  

Etter denne økningen blir vår laveste boliglånsrente 5,44 prosent.  

Vår beste innskuddsrente er på BSU med 6,75 prosent. 

Nye rentesatser for eksisterende lån og innskudd vil gjelde fra 21. februar 2024.

 Alle kunder som får renteendring vil få informasjon i nett- og mobilbanken eller motta brev i posten.

 

For mer informasjon:

Cathrine Graff, pressesjef Nordea Norge, mobil 41423325  

 

 

Nordea
Pressemeldinger