Economic Outlook 2024 #1

Bedre tider i vente

Pressemelding | 24-01-2024 09:00

Rentetoppen er nådd og prisveksten er gradvis på vei ned. I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» venter Nordeas økonomer at det snart er bedre tider i vente.

– Aktiviteten i norsk økonomi har flatet ut, ledigheten har krøpet ørlite opp fra et svært lavt nivå, og prisveksten er gradvis på vei ned. Samtidig har kronekursen styrket seg noe. Svært mye tyder på at vi endelig har nådd rentetoppen, og bare det gir grunn til en viss optimisme inn i det nye året, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Mange norske husholdninger har i løpet av de siste par årene opplevd en kraftig nedgang i kjøpekraften sammenlignet med da styringsrenten var null. Norges Bank økte styringsrenten videre til 4,5% i desember, som gir ytterligere innhogg i familieøkonomien til alle med gjeld. Nordeas økonomer venter derfor en nokså svak utvikling i forbruket gjennom vinteren og våren, men peker samtidig på at det er bedre tider i vente.

– Det verste er snart bak oss, og i løpet av 2024 vil de aller fleste få bedre kjøpekraft. Bare det at renta slutter å stige bidrar til at folk med gjeld etter hvert får mer å rutte med. Samtidig venter vi at lønningene i år vil stige mer enn prisene. Med et rentekutt eller to på toppen begynner det faktisk å se ganske mye bedre ut med tanke på hverdagsøkonomien. Sommeren i år kan komme til å markere et vendepunkt, forteller Olsen.

Med rentetoppen nådd er manges fokus nå på når første rentekutt kommer og hvor mange og raske de blir. Nordeas økonomer venter at første rentekutt kommer i høst, og at det kun blir tre rentekutt totalt i løpet av 2024 og 2025.

– Selv om prisveksten er på vei ned, er den fortsatt langt høyere enn inflasjonsmålet. Arbeidsledigheten har steget litt, men er fortsatt på et svært lavt nivå. Det skal ikke så mange rentekutt til for å fyre opp husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester. Mange og raske rentekutt her hjemme gir også en klar risiko for at kronekursen svekker seg igjen, og dermed for at inflasjonen ikke kommer ned tilstrekkelig. Vi tror derfor Norges Bank vil gå varsomt frem og ligge etter andre sentralbanker, sier Olsen.

Boligprisene har holdt seg overraskende bra oppe gitt renteøkningene fra Norges Bank. Justert for sesongvariasjoner har boligprisene knapt falt fra toppen sommeren 2022. Nordeas økonomer tror nå at boligprisene vil holde seg ganske godt oppe.

– At rentetoppen nå er nådd vil dempe noe av usikkerheten som har rådd i boligmarkedet. Man trenger trolig ikke å se mange rentekutt før stemningen i boligmarkedet blir betraktelig bedre - kanskje særlig i Oslo, der det har blitt igangsatt svært få nye boliger. Boligprisene vil trolig holde seg eller falle svakt mot sommeren. Når rentekuttene endelig kommer, tror vi boligprisene igjen begynner å stige moderat og at også boligbyggerne går mot bedre tider, avslutter Olsen.

Les rapporten her

Meld deg på webinaret

For ytterligere kommentarer:

Sjeføkonom Kjetil Olsen, tlf. 976 02 917
Seniorstrateg Dane Cekov, tlf. 451 29 223 

 

Vi er en totalbank som i 200 år har støttet og bidratt til utvikling av de nordiske økonomiene og muliggjort drømmer og ambisjoner til beste for fellesskapet. Kundenes økonomiske utvikling står alltid i sentrum, og vi vil levere de beste kundeopplevelsene i alle kanaler og bidra til en bærekraftig fremtid. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Economic Outlook
Nordea
Pressemeldinger