Sterk vekst i antall kunder som velger egen pensjonsleverandør

Pressemelding | 18-04-2024 09:00

Totalt har nesten 25.000 kunder, med en forvaltningskapital på 9,8 milliarder kroner valgt Nordea Liv som leverandør per 31. mars.

 – Vi er godt fornøyd med å fortsette å vokse og være markedsledende innenfor egen pensjonskonto med selvvalgt leverandør. Veksten kan forklares med større aktivitet i rådgivningstjenesten, at flere spør selv om dette produktet og hyppigere bruk av digitale selvbetjeningsløsninger, sier administrerende direktør i Nordea Liv, Hans Erik Lind.

Ser man på hele det norske markedet så økte forvaltningskapitalen for egen pensjonskonto med selvvalgt leverandør med over 6,2 milliarder kroner i løpet av første kvartal.

– Det er bra at markedet vokser også i stort, og at farten generelt øker. Vi ønsker at flest mulig tar aktive valg rundt egen pensjon, enten hos oss eller andre aktører. At flere konkurrerer om å levere selvvalgt egen pensjonskonto kommer kunden til gode, sier Lind.

Sterke resultater og god avkastning
Resultatet for første kvartal før skatt ble 431 millioner kroner mot 331 millioner kroner etter tilsvarende periode i fjor, en økning på 30%. Forvaltningskapitalen i Nordea Liv var per 31. mars 227 milliarder kroner, en økning på 6,1 prosent siden årsskifte.

– Vi viser sterk vekst i de finansielle resultatene. Det har vi gjort over over lengre tid, og vi har en ambisjon om å fortsette å vokse og levere til våre kunder. Aksjemarkedene utviklet seg positivt i første kvartal, noe som har gitt god avkastning for kundene i investeringsvalgporteføljen, sier Lind.
 

Kontakt for ytterligere kommentar/intervju:
Johannes Utvåg, kommunikasjonsrådgiver - 99 41 58 33

Pressemeldinger