Economic Outlook #2 2024

Ingen rentekutt i år

Pressemelding | 24-04-2024 09:00

Aktiviteten i norsk økonomi vil ta seg opp framover, ledigheten vil holde seg på et svært lavt nivå, og inflasjonen vil fortsatt være for høy. Mest trolig blir det ikke rentekutt i år, skriver Nordeas økonomer i den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook». De tror likevel på økt kjøpekraft for husholdningene.

‑ Med økt aktivitet i norsk økonomi, fortsatt lav ledighet og høyt kostnadspress, er det grunn til å spørre om norsk økonomi trenger rentekutt - særlig i lys av den svake kronekursen og at inflasjonen trolig vil holde seg godt over 2% i flere år framover. Vi tror derfor at Norges Bank ikke kommer til å senke renta før i 2025, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Mange norske husholdninger har de siste par årene opplevd kraftig nedgang i kjøpekraften sammenlignet med da styringsrenten var null. Et solid lønnsoppgjør og fallende prisvekst gir lysere utsikter for familieøkonomien og dermed forbruket. Nordeas økonomer er derfor optimistiske på vegne av norsk økonomi, selv uten rentekutt i år.

‑ Lønnsoppgjøret i frontfaget ga en ramme i overkant av 5% for andre år på rad. Samtidig har prisveksten dempet seg. I år vil det gi en solid økning i husholdningenes kjøpekraft, selv uten rentekutt. Vi tror derfor aktiviteten i norsk økonomi vil ta seg opp og ledigheten vil holde seg på et lavt nivå framover, forteller Olsen.

Kronekursen fikk bedre fotfeste på slutten av 2023, etter at Norges Bank økte styringsrenten i desember mens andre lands sentralbanker begynte å snakke om rentekutt. Siden starten av året har krona imidlertid svekket seg igjen. Nordeas økonomer tror at kronekursen er avhengig av rentekutt ute for at den skal kunne styrke seg.

‑ Kronekursen har svekket seg til tross for at oljeprisen har steget så langt i år. Svekkelsen henger trolig sammen med at troen på rentekutt ute har blitt svekket. Etter tre måneder med høyere inflasjon enn ventet i USA, har markedet gått fra å tro på 6-7 kutt i år til under 2 kutt. Høyere renteforventninger i USA har styrket dollaren og svekket krona. Vi får nok ikke sterkere krone før vi får lavere inflasjon og lavere renter ute, sier Olsen. 

Boligprisene har holdt seg overraskende godt oppe gitt renteøkningene fra Norges Bank. Justert for sesongvariasjoner er boligprisene på samme nivå som sommeren 2022, og så langt i år har de steget. Nordeas økonomer tror at boligprisene vil vokse solid framover.

‑ Norges Banks signaler om at rentetoppen er nådd har ført til mindre usikkerhet og fyrt opp psykologien i boligmarkedet. Vi venter at veksten i boligprisene fortsetter som følge av høy lønnsvekst, som gir større låneevne. Derfor tror vi også bunnen i byggebransjen er nådd og at nybyggingen vil ta seg gradvis opp. Vi ser for oss en prisvekst i boligmarkedet rundt den nominelle lønnsveksten i år, og trolig sterkere boligprisvekst enn lønnsvekst neste år når styringsrenten mest trolig blir satt litt ned, avslutter Olsen.

Les rapporten her

For mer informasjon:

Sjeføkonom Kjetil Olsen, tlf 976 02 917

 

Vi er en totalbank som i 200 år har støttet og bidratt til utvikling av de nordiske økonomiene og muliggjort drømmer og ambisjoner til beste for fellesskapet. Kundenes økonomiske utvikling står alltid i sentrum, og vi vil levere de beste kundeopplevelsene i alle kanaler og bidra til en bærekraftig fremtid. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Pressemeldinger