Informasjon om Legal Entity Identifier (LEI)

Handel med finansielle instrumenter og behovet for Legal Entity Identifier (LEI)

Det er et EU krav at alle bedrifter som handler finansielle instrumenter, blir identifisert av en  «Legal Entity Identifier» (LEI). Med mindre du har en gyldig LEI-kode, vil du ikke kunne handle finansielle instrumenter. Du kan finne mer informasjon om LEI nedenfor. Prosessen i seg selv er enkel, og under finner du en veiledning om hvordan du anskaffer eller fornyer en LEI.

Anskaffelse og fornyelse av LEI-kode

En LEI-kode kan anskaffes fra en av de offisielle LEI-kodeutstedere. Nordea har et samarbeid med Arctic og RapidLEI, som begge har skreddersydde løsninger for Nordea-kunder og tilbyr en rask og sikker anskaffelsesprosess med lokal tilpasning. Vennligst se relevante lenker nedenfor. Flere LEI-kodeleverandører finner du nedenfor.

For å kunne fortsette å handle i finansielle instrumenter må du årlig fornye LEI-koden. Vennligst start fornyelsesprosessen i god tid for å ta høyde for behandlingstid.

LEI-registreringsskjema på lokalt språk levert av Arctic, med lokal sikkerhetsløsning:

 

 DanishNorwegianSwedish English

 

LEI-registreringsskjema  levert av  RapidLEI for finske og internasjonale kunder:

 

 English

 

Registrer LEI-koden hos Nordea

 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

The Regulatory Oversight Committee (ROC)

 • ROC er en uavhengig komité bestående av mer enn 70 globale organisasjoner for reguleringer. Det er ROC som setter de globale LEI-prinsippene og godkjenner LOUer – lokale operative enheter.

The Central Operating Unit (COU)

 • COU er en non-profit organisasjon som iverksetter globale standarder og den enhetlige driftsmodellen.

Local Operating Units (LOU)

 • LOUene – de lokale operative enhetene – autoriseres av og får i oppdrag fra COU å tilrettelegge for egenregistrering av LEI-koder for juridiske enheter innenfor hver enkelt LOU-jurisdiksjon. Som en del av godkjennelsesprosessen må hver enkelt LOU bevise at de oppfyller ulike forutsetninger og forpliktelser bestemt av ROC. Når dette er oppfylt og bekreftet mottar LOUen statusen som “godkjent” (endorsed). Det innebærer at LOUen er en utsteder av LEI-koder som anerkjennes av alle medlemslandene i ROC.

LEI-koden er en 20-sifret alfanumerisk kode som definert i ISO 17442. Koden er bygget opp på følgende måte:

 • Bokstav 1-4: Et fire bokstavers prefiks som er unikt for hver LOU.
 • Bokstav 5-6: To bokstaver reservert for senere bruk som settes til null.
 • Bokstav 7-18: Den enhetsspesifikke delen av koden, som genereres og tildeles av LOUene i henhold til transparente, solide og robuste prinsipper.
 • Bokstav 19-20: To kontrollsifre som beskrevet i ISO 17442.*

LEI-koden er ikke ment å erstatte eksisterende lokale identifikatorer (eksempelvis nasjonale organisasjonsnumre), men vil gradvis bli den bindende standarden for regulatorisk rapportering globalt.
Kodestrukturen for LEI

En LOU-godkjenning er en bekreftelse fra ROC om at LOUen oppfyller sine forutsetninger og forpliktelser.

Registrerings- og vedlikeholdsgebyr bestemmes på grunnlag av retningslinjene til Financial Stability Board (FSB), og størrelsen på alle gebyrer avgjøres på grunnlag av kostnadsinndekning.

Antall aktive og godkjente LOUer øker raskt. Du finner en oppdatert liste på nettsiden til ROC

For Nordeas kunder som opererer i Norden er følgende LOUer for tiden operative:

LEI-registrering er en enkel prosedyre som gjøres online, og som typisk består av fem generelle steg:

 1. Opprett en personlig konto hos en LOU
 2. Registrere selskapsinformasjon
 3. Betale tilhørende faktura som sendes enten som e-post eller til fysisk adresse.
 4. En bekreftelsesprosess som begynner når LOUen har mottatt betalingen.
 5. LEI-koden tildeles straks bekreftelsesprosessen er gjennomført.

LEI-kodenes karakteristika er de samme uavhengig av hvor de utstedes. Det er imidlertid kun godkjente LOUer og deres anerkjente registreringsagenter som er gyldige i et EMIR-perspektiv (European Market Infrastructure Regulation).

NordLEI (Sverige)
Anerkjent registreringsagent for GMEI Utility (nettsted tilgjengelig på alle nordiske språk og med betaling i lokal valuta).
Guide til LEI-registrering på NordLEI

WM-Datenservice
Q&A: https://www.wm-leiportal.org/f-a-q/?lang=en
Søke om LEI: https://www.wm-leiportal.org/?lang=en og klikk på knappen “APPLY” og følg instruksjonene.
Dette er en onlinetjeneste hvor du må registrere deg som bruker før du sender inn søknaden.

London Stock Exchange Group (LSEG)
http://www.lseg.com/LEI
Klikk på “How to Request an LEI”. Dette er en onlinetjeneste hvor du må registrere deg som bruker før du sender inn søknaden.

GMEI Utility
https://www.gmeiutility.org/login.jsp
Klikk på “Don’t have an account yet?” dersom dette er første gang du bruker systemet.
Dette er en onlinetjeneste hvor du må registrere deg som bruker før du sender inn søknaden.

Finnish patent bureau
Godkjent og operativ. Aksepterer kun finske selskaper.
https://www.prh.fi/en/kaupparekisteri/leicodes.html
Last ned skjemaet, fyll inn informasjon og signer i henhold til reglene på nettsiden. Send skjemaet til adressene oppført på samme nettside.

For en fullstendig liste av godkjente LOUer, vennligst gå til GLEIF sine nettsider.

Informasjon publisert av ulike LOUer

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Nordea via LEI [at] nordea.com

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.