Økonomi

Følg de nordiske økonomier og ændringerne i økonomien globalt. 

Helge J. Pedersen

Economic Outlook

Nordeas cheføkonom: Det ligner en blød landing

Verdensøkonomien har fået en fornuftig start på 2024, og en blød landing virker stadig mere sandsynlig. Men de stærke arbejdsmarkeder stiller store krav til doseringen af pengepolitikken, og den naturlige rente er nok højere end tidligere antaget. Den nye geopolitiske realitet udgør fortsat en stor risiko for vækst- og inflationsudsigterne.

Læs mere
male and female colleagues standing outdoors

Insights

Cheføkonomens hjørne: Demografi er skæbne

Der sker historiske ændringer i befolkningssammensætningen i disse år. Ændringer, som stiller store krav til innovation og reformer i de vestlige lande, hvis velstanden skal opretholdes, men som også gøder jorden for en helt ny verdensorden, skriver Nordeas cheføkonom Helge Pedersen.

Læs mere
Danish country house

Economic Outlook

Lavere inflation i Danmark end i euroområdet

Over det seneste år er den årlige inflationstakt i Danmark faldet betydeligt hurtigere end i euroområdet. I løbet af 2024 ventes denne udvikling at vende, så de danske forbrugerpriser igen vil begynde at stige hurtigere end i euroområdet.

Læs mere
Copenhagen skyline

Economic Outlook

Solid fremgang for dansk økonomi

De kommende år ventes dansk økonomi at kunne fortsætte ekspansionen, da især husholdningerne bliver begunstiget af en stor reallønsfremgang.

Læs mere
Helge & Wammen portrait

Økonomi

Danmarks finansminister: ”Vi er ikke på sikker grund endnu”

Ved et nyligt arrangement for Nordeas institutionelle kunder talte finansminister Nicolai Wammen om de økonomiske udsigter og regeringens 2030-reformplan, mens Kristine Rasmussen fra Nationalbanken diskuterede landets finansieringsbehov i det kommende år.

Læs mere
Denmark, Copenhagen, View over canal

Economic Outlook

Vækstpause for dansk økonomi

Efter flere år med høj vækst er aktiviteten i dansk økonomi bremset op. Afmatningen ventes at blive relativ mild og afløst af fornyet fremgang i løbet af indeværende år.

Læs mere
Christiansborg Palace, Copenhagen

Economic Outlook

Bundsolide offentlige finanser i Danmark

Udviklingen i Danmark går stik modsat mange andre lande, hvor store offentlige underskud har bidt sig fast. De solide finanser er med til at sikre en stabil lav rente i Danmark.

Læs mere
Helge J. Pedersen

Economic Outlook

Nordeas cheføkonom: Det ligner en blød landing

Inflationen er faldet betydeligt, og der er udsigt til, at centralbankerne begynder at sætte renten ned i år. Det øger sandsynligheden for en blød landing, men usikkerheden er stor.

Læs mere
Christmas and new year sparkle

Økonomi

Cheføkonomens hjørne: Et udfordrende nyt år venter forude

Udviklingen i verdensøkonomien og på de finansielle markeder i 2023 blev heldigvis meget bedre end frygtet. Nu venter et nyt år forude, som på forhånd tegner særdeles udfordrende, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Læs mere
Helge J. Pedersen

Corporate insights

Helge J. Pedersen: Den nysgerrige økonom på evig jagt efter ny viden

Som ung studerende blev Helge J. Pedersen fuldstændig opslugt af økonomi. Nordeas ekspert så sig aldrig tilbage og er i dag en af Danmarks mest kendte økonomer. Men hans store interesse for fodbold og sport i det hele taget er aldrig aftaget.

Læs mere
Group Chief economist Helge J. Pedersen

Economic Outlook

Nordeas cheføkonom: Det er for tidligt at erklære kampen mod inflationen for overstået

Verdensøkonomien har indtil videre vist stor modstandskraft overfor den markante stramning af pengepolitikken. Inflationen er dog fortsat høj, og der er mulighed for, at pengepolitikken må strammes yderligere.

Læs mere
Electric car charging socket

Economic Outlook

Stigende salg af elbiler

Som led i ambitionen om at reducere udledningen af drivhusgasser er der gennemført store omlægninger i bilafgifterne. Det har ført til en stor stigning i tilgangen af elbiler, mens der til gengæld er blevet færre dieselbiler. Trods fremgangen er der fortsat langt til ambitionen om 1 million nul- og lavemissionsbiler på de danske veje i 2030.

Læs mere