Økonomi

Følg de nordiske økonomier og ændringerne i økonomien globalt. 

Economic Outlook

Opbremsning

Efter flere år med fuld høj aktivitet er dansk økonomi i gang med en hastig opbremsning. Den lave-re aktivitet vil især ramme husholdningernes forbrug, der er under pres fra en udhuling af købekraf-ten, stigende renter og en begyndende stigning i arbejdsløsheden. Dansk økonomi står som ud-gangspunkt stærkt rustet til at klare sig igennem en periode med lavere aktivitet. Der er dog en risi-ko for, at afmatningen bliver selvforstærkende – ikke mindst på boligmarkedet, hvor der sker en betydelig korrektion i handelspriserne.

Læs mere
Economic Outlook invitation

Economic Outlook

Nordea Economic Outlook: Endnu et ustabilt år i vente?

Vær med, når vi udgiver Nordea Economic Outlook 25. januar. Tilmeld dig webinaret med vores cheføkonom, og find ud af, hvordan du bedst positionerer dig i 2023.

Læs mere
Signing contract

Politikker

Sanktioner i forhold til Rusland

Nordea overholder gældende sanktioner fra EU, USA og Storbritannien. De nuværende sanktioner omfatter indefrysning af aktiver, restriktioner på økonomiske relationer til visse regioner i Ukraine, restriktioner med fokus på energi- og finanssektorerne, import- og eksportrestriktioner samt overflyvningsforbud.

Læs mere
Group of young professionals working

Economic Outlook

Brandvarmt arbejdsmarked står foran moderat afkøling

De seneste år er det danske arbejdsmarked buldret frem. Jobvæksten har været høj, og arbejdsløsheden nærmer sig det laveste niveau siden begyndelsen af 1970’erne. Bagsiden af medaljen har været store rekrutteringsproblemer for virksomhederne, og en lønvækst der ligger højere end i udlandet.

Læs mere
National Bank of Denmark - Copenhagen, Denmark

Economic Outlook

Dansk økonomi ramt af modvind

Efter en periode med høj vækst, hastigt stigende boligpriser og en rekordhøj beskæftigelse blæser køligere vinde nu ind over dansk økonomi. Husholdningerne bliver ramt af en faldende købekraft, og virksomhederne påvirkes af nedgangen i den globale økonomi.

Læs mere
Group Chief economist Helge J. Pedersen

Economic Outlook

Nordeas cheføkonom: Risikoen for recession i euroområdet er reel

Inflationen har nu nået det højeste niveau siden begyndelsen af 1980’erne, og centralbankerne synes at være fast besluttede på at bekæmpe den gennem en markant stramning af pengepolitikken.

Læs mere
Economic Outlook

Economic Outlook

Nordea Economic Outlook: Hvornår stopper den høje inflation?

Vær med, når vi udgiver Nordea Economic Outlook 7. september. Tilmeld dig webinaret med vores cheføkonom for at få mere at vide.

Læs mere
Christiansborg Palace, Copenhagen

Economic Outlook

Danmark: Opgør med budgetdisciplinen?

Budgetloven er på vej til at blive ændret, samtidig med at den grønne omstilling og forsvaret lægger et stigende pres på de offentlige udgifter. Er det starten på et regimeskifte i forvaltningen af de offentlige budgetter?

Læs mere
Copenhagen capital Denmark

Economic Outlook

Dansk økonomi påvirket af usikkerhed

Hvor den største risiko tidligere var en overophedning, er fokus nu rettet mod de negative effekter fra krigen i Ukraine, den høje inflation og de hastigt stigende renter.

Læs mere
Helge J. Pedersen, Chief Economist

Economic Outlook

Nordea cheføkonom: Rekordhøj inflation vil føre til en afmatning i den økonomiske aktivitet

Krigen i Ukraine og nye COVID-nedlukninger i Kina sætter verdensøkonomien under pres. Inflationen i den vestlige verden er steget til det højeste niveau siden 1980’erne.

Læs mere
glass pyramid with an icon showing progress

Economic Outlook

Få Economic Outlook i disse usikre tider

Næste udgave af Nordea Economic Outlook udkommer 11. maj. Tilmeld dig webinaret med vores cheføkonom for at få mere at vide.

Læs mere
Ukrainian flag waving in the wind in Kiev

Insights

Cheføkonomens hjørne: Krigen i Ukraine rammer økonomien og fører til en ny verdensorden

Der er ikke udsigt til global recession, men der kan blive mangel på en række varer, ligesom inflationen vil forblive høj i den kommende tid. Det står også klart, at en ny verdensorden står for dagen.

Læs mere