Ekonomi

Följ den ekonomiska utvecklingen i de nordiska länderna och i världen. 

Chefeconom Annika Winsth

Boränteprognos

Riksbanken öppnar för lägre ränta

Riksbanken öppnar för fler räntesänkningar i höst och styrräntan bör komma ned till åtminstone 3 procent i år. Även räntor med längre löptider kan falla något och det är därmed klokt att avvakta med att binda räntan.

Läs mer
Karl Larsson, investeringsstrateg Nordea. Foto Peter Cederling.

Ekonomi

Vi frågar experten: Hur påverkar USA-valet marknaden och ekonomin?

Den 5 november är det återigen dags för amerikanarna att välja president. Blir det Joe Biden eller Donald Trump? Och vilka blir de finansiella konsekvenserna för omvärlden? Nordeas investeringsteam har djupdykt i frågan. Ta del av investeringsexpertens snabba svar eller läs hela rapporten.

Läs mer
Annika Winsth, chefekonom Nordea Sverige.

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken ovillig att sänka i juni

Riksbanken ser gröna skott och signalerar ytterligare två räntesänkningar i år. Nordea tror på fler då svensk ekonomi är svag och inflationen ligger runt målet. Antalet sänkningar avgör om det är läge att binda boräntan eller ej.

Läs mer
Chefeconom Annika Winsth

Economic Outlook

Nordeas chefekonom: Faller på plats

Efter år av turbulens tycks mycket falla på plats. Lägre inflation gör att centralbanker sänker styrräntor och att ekonomierna stabiliseras. Trycket på såväl hushåll som företag lättar, även om det finns vissa utmaningar och stora geopolitiska spänningar.

Läs mer
Business people walking through a city at dawn

Economic Outlook

Demografisk utmaning i Sverige

Befolkningsökningen var förra året den minsta på över 20 år. Det är mycket som talar för att befolkningen växer långsamt även kommande år. Det får konsekvenser för bland annat behovet av nya bostäder, andra investeringar och arbetsmarknaden.

Läs mer
view-of-central-stockholm

Economic Outlook

Svenska ekonomiska utsikterna: Jakten på jämvikt

Efter flera turbulenta år faller många bitar på plats i den svenska ekonomin. Hushållens konsumtionsmönster normaliseras, exportföretagens produktion kommer i balans med efterfrågan och inflationen stabiliseras på låga nivåer.

Läs mer
Chefeconom Annika Winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: En räntesänkning allt närmare i tid

Svensk inflation kom in lågt i mars och klart lägre än Riksbanken förväntat. Det och en svag konjunktur talar för att Riksbanken sänker räntan i maj. En svag krona på grund av en osäker omvärld utgör en risk, men väger inte tillräckligt tungt för att Riksbanken ska avvakta.

Läs mer
Annika Winsth öppningstalar på Åre Business Forum.

Ekonomi

Annika Winsth: Hushållen bromsar men exporten håller emot

Världskonjunturen har bottnat men svenska hushåll har ropat hej för tidigt. Det slår Annika Winsth fast under sitt öppningstal på Åre Business Forum.

Läs mer
Annika Winsth, chefekonom Nordea Sverige.

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken kan sänka räntan i maj

Riksbanken öppnar för att sänka styrräntan i maj. Inflationsmålet närmar sig, efterfrågan är dämpad och arbetsmarknaden försvagas. Riksbanken indikerar tre sänkningar i år, Nordea räknar med att det blir fler.

Läs mer
House roofs

Pressmeddelanden

Fler tror på stigande bostadspriser – färre klarar av ökade kostnader

Svenska bostadsägare är nu mer optimistiska och tror på stigande bostadspriser. Fyra av tio (41 procent) bostadsägare tror att priset på deras hus/lägenhet kommer att stiga under 2024. Det visar Nordeas senaste Boendebarometer som Verian genomfört.

Läs mer
Chefeconom Annika Winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Styrräntan sänks flera gånger i år

Riksbanken har öppnat för att sänka styrräntan, men vill inte signalera alltför snabba räntesänkningar. Nordea menar att en inflationstakt under målet och en svag konjunktur trots allt talar för flera räntesänkningar i år.

Läs mer
Swedish landscape

Pressmeddelanden

Nordea: Stockholm tappar mot resten av landet

Skillnaderna i tillväxt mellan olika delar av landet är fortsatt stora i spåren av pandemin, inflation och höga räntor. Läget är särskilt utmanande i Stockholm som tappar fart jämfört med resten av Sverige. Norrlandsregionerna går bäst med fortsatt urstarka arbetsmarknader.

Läs mer