Ekonomi

Följ den ekonomiska utvecklingen i de nordiska länderna och i världen. 

Annika Winsth, chefekonom Nordea Sverige.

Boränteprognos

Boränteprognos: Räntetoppen är nådd

Riksbanken lät styrräntan ligga kvar på 4 procent och mycket talar för att det blir räntetoppen. Det dröjer dock innan räntan sänks och framförallt lär den inte komma ner till nivåerna före 2022.

Läs mer
Annika Winsth Cheif Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Räntesänkning tidigt nästa höst

Risken är att Riksbanken höjer styrräntan ytterligare en gång i november och att det sedan dröjer ända fram till september nästa år innan den sänker räntan. Att binda sin boränta kan därmed fortsatt vara intressant.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Risk för räntehöjning i november

Riksbanken signalerar 30 procents sannolikhet för en styrräntehöjning i november. Riksbankschef Erik Thedéen uttryckte den sannolikheten som hög på presskonferensen efter septemberhöjningen.

Läs mer
Annika Winsth Cheif Economist

Economic Outlook

Nordeas chefekonom: Tunga steg

Trots mycket kraftiga åtstramningar på kort tid är efterfrågan fortsatt god på många håll i världen. Inte minst arbetsmarknaderna ger styrkebesked och motståndskraften har visat sig vara bättre än befarat. Det har fått centralbanker att signalera att styrräntorna ska hållas på en hög nivå under en längre period.

Läs mer
A winter forest in the Nordics

Economic Outlook

Svenska ekonomiska utsikterna: Höstrusk

Det fortsätter att blåsa kallt i den svenska ekonomin. Den strama penningpolitiken får successivt genomslag här hemma och hos våra viktiga handelspartners. Vissa lättnader sker då inflationen faller och styrräntor sänks något.

Läs mer
Annika Winsth Cheif Economist

Boränteprognos

Högre räntor längre

Riksbanken höjer styrräntan i september. Inflationen är fortsatt för hög och kronan bekymmersamt svag. Räntor med längre löptider har stigit under sommaren då flera ekonomier uppvisat motståndskraft. Allt annat lika talar det för något högre räntor längre.

Läs mer
Annika Winsth, chefekonom Nordea Sverige.

Boränteprognos

Högre räntor i höst

Riksbanken höjde styrräntan i juni och indikerar att det blir ytterligare en räntehöjning i september. Hushåll bör räkna med högre ränta under hösten samt att kommande räntesänkningar skjuts en bit in på nästa år.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Sitt still i båten

Riksbanken signalerar ytterligare en styrräntehöjning om 0,25 procentenheter i juni eller september. Den höjningen hänger emellertid allt mer löst då inflationen har toppat och förväntas fortsätta dämpas framöver.

Läs mer
view-of-central-stockholm

Economic Outlook

Svenska ekonomiska utsikterna: Kärva tider

Den svenska ekonomin har tappat fart men uppvisar samtidigt en viss motståndskraft. I synnerhet har läget på arbetsmarknaden varit stabilt. Dessvärre består utmaningarna. Inte minst är hushål-len hårt ansatta av hög inflation och stigande räntor, med minskad konsumtion som följd.

Läs mer
Economic Outlook teaser image 2

Economic Outlook

Nordea Economic Outlook: Varningssignaler

Nordea Economic Outlook publiceras den 9 maj. Välkommen att anmäla dig till webbinariet och sändlistorna för rapporten.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Räntetoppen nära

Riksbanken höjde styrräntan med 0,5 procentenheter i april i linje med förväntan. Direktionen är dock oenig, vilket talar för att räntetoppen är nära. I nuvarande läge är det därmed sent att binda räntan.

Läs mer
Annika Winsth Cheif Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken höjer sannolikt i april

Vi befinner oss i ett mycket svårbedömt läge. Inflationen är besvärande hög samtidigt som de finansiella riskerna ökar. Den globala turbulensen kan få Riksbanken att bli något mer försiktig, men i skrivande stund ska det mycket till för att den inte höjer räntan alls i april.

Läs mer