Ekonomi

Följ den ekonomiska utvecklingen i de nordiska länderna och i världen. 

Businesswoman standing against contemporary financial skyscrapers

Corporate insights

Har tåget gått för att räntesäkra sig?

Riksbanken har under 2022 bedrivit en kraftig åtstramning och tämligen har vi inte sett toppen av åtstramningen ännu. Nordea erbjuder en lösning för att skydda ditt företag för högre räntekostnader, räntetak. Räntetak ger dig den rörliga räntans fördelar men den fasta räntans trygghet.

Läs mer
Signing contract

Economic Outlook

Avtalsrörelse i en ny inflationsmiljö

Hälften av löntagarna ska få nya löneavtal i början av 2023. Fackföreningarna har krävt 4,4 procent högre löner, medan arbetsgivarnas bud är 2,0 procent och ett engångsbelopp på 3 000 kr.

Läs mer
Stockholm, Sweden in sunset

Economic Outlook

Svenska ekonomiska utsikterna: Ur balans

Utsikterna för den svenska ekonomin är bekymmersamma. Efter många år av ökade skulder har det skapats en sårbarhet som nu testas och bidrar till en nedgång i ekonomin under 2023.

Läs mer
Annika Winsth, Chief Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken höjer 75 punkter i vår

Inflationen i december överraskade på uppsidan, kronan är svag och den europeiska centralbanken signalerar flera större höjningar i vår. Det pressar Riksbanken att höja mer än den tidigare ämnat och styrräntan når 3,25 procent i april.

Läs mer
Economic Outlook invitation

Economic Outlook

Nordea Economic Outlook: Ett förlorat år

Nordea Economic Outlook publiceras den 25 januari. Välkommen att anmäla dig till webbinariet och sändlistorna för rapporten.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Räntan upp 50 punkter till i februari

Riksbanken har chockhöjt räntan i år, men är inte klara. I februari räknar vi med att räntan höjs med ytterligare 0,5 procentenheter. Det går heller inte att utesluta en höjning i april, även om svensk ekonomi redan har bromsat tvärt.

Läs mer
Signing contract

Policyer

Sanktioner mot Ryssland

Nordea följer gällande sanktioner från EU, USA och Storbritannien. Sanktionerna innebär bland annat frysta tillgångar, restriktioner gällande ekonomiska förbindelser med vissa regioner i Ukraina, restriktioner riktade mot energi- och finanssektorerna, import- och exportrestriktioner och flygförbudszoner.

Läs mer
chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Räntetopp först senare i vår

Riksbanken höjde styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,50 procent i november. Svensk ekonomi bromsar nu kraftigt in, trots det signalerar Riksbanken fortsatta höjningar nästa vår.

Läs mer
Annika Winsth chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Ta höjd för klart högre ränta

Skyhög inflation och andra centralbanker som höjer i snabb takt gör att Riksbanken fortsätter att höja styrräntan i november med 0,5 procentenheter eller möjligen med hela 0,75 procentenheter.

Läs mer
Young girl looking out of window on a rainy day

Economic Outlook

Svenska ekonomiska utsikterna: Det knakar i fogarna

Från ett ovanligt starkt utgångsläge försvagas den svenska ekonomin. Ränteuppgången och den höga inflationen suger musten ur konjunkturen och arbetslösheten stiger. En stabilisering sker under 2024 men återhämtningen är långsam då ekonomin gradvis anpassar sig till högre räntor.

Läs mer
Nordea_com-Country house

Economic Outlook

Storm på bostadsmarknaden i Sverige

Svenska bostadspriser faller snabbt när hushållen anpassar sig till kraftigt stigande boräntor. Läget är inte lika allvarligt som på 1990-talet, men det finns risk för en betydande korrigering av priserna.

Läs mer
Economic Outlook

Economic Outlook

Välkommen att anmäla dig till Nordeas Economic Outlook-webbinarium den 7 september

Anmäl dig till webbinariet och få nya Nordea Economic Outlook när den publiceras den 7 september.

Läs mer