Økonomi

Følg med på økonomien i de nordiske landene og endringer i den globale økonomien. 

Kjetil Olsen

Innsikt

Sjeføkonom Kjetil Olsen: Kveldsro i stormens tid

Russlands angrep på Ukraina. Inflasjon og høyere renter. Sjeføkonom Kjetil Olsen lever et liv tett på de store nyhetene. Men på en kveldstur i skogen glemmer han både tid og sted.

Les mer
Kjetil Olsen Nordeas sjeføkonom

Economic Outlook

Nordeas sjeføkonom om inflasjon og renter

For første gang på 40 år har vi høy prisvekst i hele den vestlige verden. Sentralbankene tar situasjonen på ytterste alvor og setter rentene opp for å sikre at inflasjonen kommer ned igjen. Spørsmålet er ikke om de vil klare det, men om hvor høyt rentenivå og hvilke kostnader det krever for å få det til.

Les mer
Economic Outlook teaser image 2

Economic Outlook

Finne veien i et usikkert økonomisk klima: Meld deg på Nordeas Economic Outlook-webinar

Bli med når vi publiserer Nordea Economic Outlook 9. mai. Meld deg på webinaret med sjeføkonomen vår, og få de siste prognosene.

Les mer
Kjetil Olsen Nordeas sjeføkonom

Economic Outlook

Nordeas sjeføkonom: Bedre enn fryktet

Så langt har det gått langt bedre i norsk økonomi enn mange hadde ventet. Det kan fort gå bedre enn fryktet også framover. Dermed kan renta bli holdt oppe lengre enn mange tror. De som håper på snarlige rentekutt kan derfor bli skuffet.

Les mer
Businessman and woman walking and talking on office balcony

Economic Outlook

Press og lønnsvekst i Norge

I hvor stor grad påvirker presset i norsk økonomi lønnsveksten og dermed prisveksten framover? Det er et av kjernespørsmålene Norges Bank må ta stilling til når de setter renten. Med mindre mangelen på arbeidskraft avtar kraftig fram mot årets lønnsoppgjør er det dermed en risiko for at lønnsveksten, og dermed rentetoppen, blir høyere enn det Norges Bank nå ser for seg.

Les mer
Oslo City in sunset light Norway

Economic Outlook

Stagnasjon i norsk økonomi

Det private forbruket dempes av lavere kjøpekraft og arbeidsledigheten kan komme til å øke noe fra et svært lavt nivå. Vi tror imidlertid at norsk økonomi vil klare seg bedre enn mange andre land, blant annet på grunn av betydelig aktivitetsoppgang i petroleumssektoren.

Les mer
Economic Outlook invitation

Economic Outlook

Nordea Economic Outlook: Enda et ustabilt år i vente?

Bli med når vi publiserer Nordea Economic Outlook 25. januar. Meld deg på webinaret med sjeføkonomen vår og hør hvordan du bør forberede deg til 2023.

Les mer
Signing contract

Policyer

Sanksjoner mot Russland

Nordea overholder gjeldende sanksjoner fra EU, USA og Storbritannia. Sanksjonene omfatter for øyeblikket frys av økonomiske midler, restriksjoner på økonomiske relasjoner med bestemte regioner i Ukraina, restriksjoner knyttet til energi- og finanssektoren, import- og eksportrestriksjoner og forbud mot overflyging.

Les mer
Family eating together in the garden in summer

Economic Outlook

Hvordan påvirkes norske husholdninger av stigende renter?

Høy prisvekst og økte renter gjør nå privatøkonomien strammere for svært mange norske husholdninger. I denne utdypingen illustrerer vi hvordan utslagene kan bli for tre ulike familier med lik inntekt men med ulik gjeldsgrad.

Les mer
Profile of woman with laptop and credit card looking out the window

Economic Outlook

Trangere tider for norske husholdninger

Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er større enn på lenge. Høy prisvekst og økte renter gjør at det blir trangere tider for norske husholdninger. Utslagene i det private forbruket blir dempet av lavere sparing og at det er kommet langt flere i lønnet arbeid. Arbeidsledigheten kan komme til å stige noe men trolig fortsatt holde seg på et svært lavt nivå.

Les mer
Economic Outlook

Economic Outlook

Nordea Economic Outlook: Kommer inflasjonen ned?

Bli med når vi publiserer Nordea Economic Outlook 7. september. Meld deg på webinaret med sjeføkonomen vår, og få de siste prognosene.

Les mer
Smiling real estate professional talking to couple

Economic Outlook

Sjeføkonom: Norges boligfest er over

Med nullrente under pandemien nådde styringsrenten, og dermed boliglånsrentene, et bunnpunkt. Boligfesten, med en vekst i boligprisene vesentlig høyere enn inntektsveksten, er over.

Les mer