Økonomi

Følg med på økonomien i de nordiske landene og endringer i den globale økonomien. 

Kjetil Olsen

Economic Outlook

Nordeas sjeføkonom: Ingen rentekutt i 2024

Det er egentlig lite som taler for rentekutt i norsk økonomi. Vi tror renta blir værende på stedet hvil ut 2024.

Les mer
People jumping from bridge

Economic Outlook

Optimismen er tilbake i Norges økonomiske utsikter

Aktiviteten i norsk økonomi vil ta seg opp framover og ledigheten vil holde seg på et lavt nivå. Inflasjonen vil gradvis avta men det vil ta flere år før den når inflasjonsmålet på 2%.

Les mer
Fisher boat Norway

Economic Outlook

En mer «normal» normalrente?

Hvor mange rentekutt får vi i løpet av de neste to-tre årene? Prognosene spriker mer enn vanlig, mye fordi anslagene på normalrenten spriker. Vi tror på færre rentekutt og en høyere normalrente enn mange.

Les mer
Offshore oil rigs in Scotland.

Economic Outlook

Norsk økonomi og energiprissjokk

Aktiviteten i norsk økonomi de neste par årene vil bli mindre påvirket av endringer i petroleumsprisene enn tidligere. Men store energiprissjokk vil ha konsekvenser for prisveksten og dermed for Norges Bank rentesetting.

Les mer
Man jumping on an observation deck at the coast

Economic Outlook

Norsk økonomi: Bedre tider i vente

Litt lavere renter, fortsatt høy lønnsvekst og lav arbeidsledighet vil etter hvert bedre kjøpekraften til husholdningene. Det er dermed bedre tider i vente for både norsk økonomi og for boligmarkedet.

Les mer
Kjetil Olsen

Innsikt

Sjeføkonom Kjetil Olsen: Kveldsro i stormens tid

Russlands angrep på Ukraina. Inflasjon og høyere renter. Sjeføkonom Kjetil Olsen lever et liv tett på de store nyhetene. Men på en kveldstur i skogen glemmer han både tid og sted.

Les mer
Kjetil Olsen Nordeas sjeføkonom

Economic Outlook

Nordeas sjeføkonom om inflasjon og renter

For første gang på 40 år har vi høy prisvekst i hele den vestlige verden. Sentralbankene tar situasjonen på ytterste alvor og setter rentene opp for å sikre at inflasjonen kommer ned igjen. Spørsmålet er ikke om de vil klare det, men om hvor høyt rentenivå og hvilke kostnader det krever for å få det til.

Les mer
Economic Outlook teaser image 2

Economic Outlook

Finne veien i et usikkert økonomisk klima: Meld deg på Nordeas Economic Outlook-webinar

Bli med når vi publiserer Nordea Economic Outlook 9. mai. Meld deg på webinaret med sjeføkonomen vår, og få de siste prognosene.

Les mer
Kjetil Olsen Nordeas sjeføkonom

Economic Outlook

Nordeas sjeføkonom: Bedre enn fryktet

Så langt har det gått langt bedre i norsk økonomi enn mange hadde ventet. Det kan fort gå bedre enn fryktet også framover. Dermed kan renta bli holdt oppe lengre enn mange tror. De som håper på snarlige rentekutt kan derfor bli skuffet.

Les mer
Businessman and woman walking and talking on office balcony

Economic Outlook

Press og lønnsvekst i Norge

I hvor stor grad påvirker presset i norsk økonomi lønnsveksten og dermed prisveksten framover? Det er et av kjernespørsmålene Norges Bank må ta stilling til når de setter renten. Med mindre mangelen på arbeidskraft avtar kraftig fram mot årets lønnsoppgjør er det dermed en risiko for at lønnsveksten, og dermed rentetoppen, blir høyere enn det Norges Bank nå ser for seg.

Les mer
Oslo City in sunset light Norway

Economic Outlook

Stagnasjon i norsk økonomi

Det private forbruket dempes av lavere kjøpekraft og arbeidsledigheten kan komme til å øke noe fra et svært lavt nivå. Vi tror imidlertid at norsk økonomi vil klare seg bedre enn mange andre land, blant annet på grunn av betydelig aktivitetsoppgang i petroleumssektoren.

Les mer
Economic Outlook invitation

Economic Outlook

Nordea Economic Outlook: Enda et ustabilt år i vente?

Bli med når vi publiserer Nordea Economic Outlook 25. januar. Meld deg på webinaret med sjeføkonomen vår og hør hvordan du bør forberede deg til 2023.

Les mer