Økonomi

Følg med på økonomien i de nordiske landene og endringer i den globale økonomien. 

Businessman and woman walking and talking on office balcony

Economic Outlook

Press og lønnsvekst i Norge

I hvor stor grad påvirker presset i norsk økonomi lønnsveksten og dermed prisveksten framover? Det er et av kjernespørsmålene Norges Bank må ta stilling til når de setter renten. Med mindre mangelen på arbeidskraft avtar kraftig fram mot årets lønnsoppgjør er det dermed en risiko for at lønnsveksten, og dermed rentetoppen, blir høyere enn det Norges Bank nå ser for seg.

Les mer
Oslo City in sunset light Norway

Economic Outlook

Stagnasjon i norsk økonomi

Det private forbruket dempes av lavere kjøpekraft og arbeidsledigheten kan komme til å øke noe fra et svært lavt nivå. Vi tror imidlertid at norsk økonomi vil klare seg bedre enn mange andre land, blant annet på grunn av betydelig aktivitetsoppgang i petroleumssektoren.

Les mer
Economic Outlook invitation

Economic Outlook

Nordea Economic Outlook: Enda et ustabilt år i vente?

Bli med når vi publiserer Nordea Economic Outlook 25. januar. Meld deg på webinaret med sjeføkonomen vår og hør hvordan du bør forberede deg til 2023.

Les mer
Signing contract

Policyer

Sanksjoner mot Russland

Nordea overholder gjeldende sanksjoner fra EU, USA og Storbritannia. Sanksjonene omfatter for øyeblikket frys av økonomiske midler, restriksjoner på økonomiske relasjoner med bestemte regioner i Ukraina, restriksjoner knyttet til energi- og finanssektoren, import- og eksportrestriksjoner og forbud mot overflyging.

Les mer
Family eating together in the garden in summer

Economic Outlook

Hvordan påvirkes norske husholdninger av stigende renter?

Høy prisvekst og økte renter gjør nå privatøkonomien strammere for svært mange norske husholdninger. I denne utdypingen illustrerer vi hvordan utslagene kan bli for tre ulike familier med lik inntekt men med ulik gjeldsgrad.

Les mer
Profile of woman with laptop and credit card looking out the window

Economic Outlook

Trangere tider for norske husholdninger

Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er større enn på lenge. Høy prisvekst og økte renter gjør at det blir trangere tider for norske husholdninger. Utslagene i det private forbruket blir dempet av lavere sparing og at det er kommet langt flere i lønnet arbeid. Arbeidsledigheten kan komme til å stige noe men trolig fortsatt holde seg på et svært lavt nivå.

Les mer
Economic Outlook

Economic Outlook

Nordea Economic Outlook: Kommer inflasjonen ned?

Bli med når vi publiserer Nordea Economic Outlook 7. september. Meld deg på webinaret med sjeføkonomen vår, og få de siste prognosene.

Les mer
Smiling real estate professional talking to couple

Economic Outlook

Sjeføkonom: Norges boligfest er over

Med nullrente under pandemien nådde styringsrenten, og dermed boliglånsrentene, et bunnpunkt. Boligfesten, med en vekst i boligprisene vesentlig høyere enn inntektsveksten, er over.

Les mer
Oslo Norway modern skyline at sunset

Economic Outlook

Norges økonomi under press

Aktiviteten i norsk økonomi er nå på et svært høyt nivå og arbeidsledigheten er lavere enn før koronapandemien. Bedriftene melder at knapphet på kapasitet og arbeidskraft er en økende utfordring.

Les mer
glass pyramid with an icon showing progress

Economic Outlook

Få Nordea Economic Outlook i disse usikre tidene

Neste utgave av Nordea Economic Outlook publiseres 11. mai. Meld deg på webinaret og få de siste vurderingene av utsiktene for norsk og internasjonal økonomi.

Les mer
Joachim Bernhardsen og Simen Knutzen i Investments i Nordea

Børs og investering

Myter i aksjemarkedet: Diversifisering - mange slår få

Det siste året har vi sett en økt interesse for aksjeinvesteringer. Med den økte interessen deles også investeringsråd og anbefalinger fritt på sosiale medier og i media. Flere av disse rådene har lite forankring i hvordan markedet faktisk oppfører seg, og dermed kan det bli kostbart å følge dem.

Les mer
glass pyramid with an icon showing progress

Økonomi

Gjør deg klar til 2022: Bli med på Nordeas Economic Outlook-webinar

Nordea Economic Outlook publiseres 26. januar. Meld deg på webinaret med sjeføkonomen vår og få et innblikk i 2022.

Les mer