Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

12-04-2024 12:39

Bærekraftige bedrifter: Nøkkelen til fremtidens økonomi

Behovet for et bærekraftig næringsliv mer nødvendig enn noen gang. For 3. året på rad inviterte Nordea sammen med Wattn, Sparebanken Møre og NTNU til et fulltegnet bærekraftsarrangement der vi hadde full sal og flere hundre følgere på stream. Videre kan du lese hovedpoengene som kom frem av de forskjellige foredragsholderne.
Publikum i salen
Full sal på arrangementet. Foto: Kristin Støylen

Naturrisiko: En ny dimensjon av bedriftsansvar

Naturressursene tømmes i et alarmerende tempo, og det biologiske mangfoldet er under stadig større press. Leder for Naturrisikoutvalget, Aksel Mjøs, pekte på nødvendigheten av å ta informerte og ansvarlige beslutninger for å sikre bærekraftig drift. Han advarte om at vi daglig "skyter oss selv i foten" gjennom kortsiktige beslutninger som vi skader naturen vi er helt avhengige av. 

Mjøs mente at naturrisiko, det vil si risikoen for skade på naturen som kan påvirke samfunnet og økonomien, må være en integrert del av alle beslutningsprosesser i næringslivet. 

Tre drivere for endring:

1. Lovgivning og internasjonale avtaler: Eksempler inkluderer EU’s Green Deal og Montreal-avtalen.

2. Finansnæringens rolle: Kapitalens makt til å påvirke bedrifters miljøfotavtrykk gjennom investeringer og lån.

3. Forbrukeratferd: Økende krav fra forbrukere om bærekraftige produkter og tjenester presser bedrifter til å endre seg.

Kilde: Aksel Mjøs - Naturrisikoutvalget

 

Energi og havets skjulte potensial – «No blue – no business»

Det var flere foredragsholdere som pekte på kompleksiteten vi står overfor. Erik Espeset fra Tafjord trakk frem balansen mellom fornybar energi og naturbevaring, og trilemmaet mellom uberørt natur, rimelig strøm og grønn omstilling. Han konkluderte med at vanskelige valg må tas for å sikre en bærekraftig fremtid.

Dagny-Elise Anastassiou hjalp oss med å se havets betydning, både som et underutnyttet matfat og som en kritisk karbonsluker gjennom tareskoger. Gjennom Ava Ocean viste hun eksempler på hvordan innovativ teknologi kan utnytte havets ressurser uten å skade det delikate økosystemet. - Havet er vår viktigste matleverandør, påpekte hun. 

Aksel Mjøs presenterer
Aksel Mjøs presenterer rapporten fra Naturrisikoutvalget. Foto: Kristin Støylen

Sirkulærøkonomi: kun 2,5 % av materialer er gjenbruk

Leif Nordhus fra Circular Norway løftet frem den skadelige effekten av vår lineære økonomi, og argumenterer sterkt for et skifte mot en sirkulær økonomi. Ved å gjenbruke og resirkulere kan vi ikke bare redusere avfall, men også minske vår avhengighet av importerte råvarer. Vi har en «code red» når vi i Norge har 2 millioner mobiltelefoner liggende i skuffer og skap, samtidig som vi opplever stor mangel på verdifulle råstoff. 

Mangelen på en forståelse av at det haster var også noe Møre og Romsdal Fylkeskommune trakk frem. - Vi utsetter og delegerer det å ta grep, forklarte Solveig Stornes og Martin Ose. I samarbeid med OECD satser fylkeskommunen på «Skaparkraft 2022-2032» for å fremme omstilling og bærekraftig eksport. 

Dagny-Elise Anastassiou fra Ava Ocean. Foto: Kristin Støylen

Mari Larsen Sæther fra Tomra Textiles tok et oppgjør med vår forbrukskultur. Tekstilforbruket vårt har eksplodert de siste 30 årene, med en dobling av mengden, samtidig som prisen har sunket. Overfloden av klær har likevel en høy kostnad for både planeten og mennesker. Tekstilbransjen står alene for 2,1 milliarder tonn CO2-utslipp årlig, og bidrar til forurensning av havene med mikroplast tilsvarende 50 milliarder plastflasker, i tillegg til enorme mengder vannforbruk.

Men det er håp. Mari Larsen Sæther pekte på en ny vei fremover gjennom den innovative forretningsmodellen RESTART, som du kan lese mer om her

Ledende bærekraft i verftsindustrien: Green Yard Kleven

Hans Jørgen Fedog leder Green Yard Kleven med en klar visjon: å være det grønneste alternativet i bransjen. Gjennom fokus på sirkularitet og gjenbruk har Green Yard Kleven satt en ny standard. De resirkulerer skip og bruker brukte deler og utstyr, noe som ikke bare sparer kundene penger, men er også en vinner for miljøet. 

For å navigere effektivt i denne nye virkeligheten, må bedriftsledere:

• Integrere naturrisiko i strategisk planlegging: Dette innebærer å forstå og kartlegge hvordan egen virksomhet påvirker og påvirkes av natur og miljø.

• Fokusere på vesentlige endringer: Prioritere tiltak som har reell effekt på reduksjon av miljøfotavtrykk og forbedring av bærekraft.

• Adoptere en kultur for endring: Anerkjenne at endret adferd i alle ledd av organisasjonen er nødvendig for å drive fremgang mot bærekraftige mål.

Kilde: Aksel Mjøs, naturrisikoutvalget

 

Innovasjon og bærekraft i fiskeriindustrien

Roger Hofseth, en aktør innen produksjon av laks og ørret, er kjent for å være en frittalende lokalpatriot som ikke skygger unna kontroversielle temaer. 

Med en tydelig stemme erklærte Hofseth at mye av det som blir markedsført som "bærekraft" er rett og slett tull. Han understreket at det er på tide å handle og implementere tiltak som faktisk gjør en forskjell.

Ett av Hofseths eksempler var den langvarige praksisen med å sende fisken med fly til Kina eller andre steder for foredling. 

Hofseth vil heller at fisk blir foredlet og frosset lokalt før den sendes til butikkene. Dette vil ikke bare redusere klimapåvirkningen, men også bidra til å endre Norge fra en ren råvarenasjon til en nasjon som verdsetter verdiskapning og bærekraftig produksjon.

Konklusjon: Hver handling teller

Presentasjonene og innsikten vi fikk denne dagen viser at veien mot en mer bærekraftig fremtid krever innsats fra alle sektorer av samfunnet – privat, offentlig og akademia. Fra energiproduksjon til tekstilindustrien, fra havbruk til sirkulær økonomi, er det klart at innovative løsninger og endret adferd kan gjøre en forskjell. Som Mari Larsen Sæther utfordret: - Hvis ikke du – hvem?

Dersom du ønsker å se opptak av arrangementet eller se presentasjonene til foredragsholderne kan du gå inn på www.baerekraftigebedrifter.no

 

 

Hvordan er inntrykket ditt av Nordea etter å ha lest denne artikkelen?