01-06-2023 09:17

Derfor er den norske kronen så svak

Kronekursen faller og har allerede passert 12 kroner for en euro. Her er valutaekspertens forventninger for utviklingen videre.
Dane Cekov, analytiker Nordea
Dane Cekov, seniorstrateg og valutaekspert i Nordea Markets.

Man skal ikke lenger tilbake enn august i fjor for å finne en periode hvor det kostet under 10 kroner for en euro. Men gjennom høsten og vinteren har det gått en vei for den norske kronen.

 -–  Årsakene bak kronesvekkelsen er sammensatt. Raskere rentehevinger i utlandet enn her hjemme og en markant nedgang i energiprisene fra fjorårets ekstraordinære nivåer har rammet kronekursen. Høyere usikkerhet om ferden av verdensøkonomien framover er heller ikke godt nytt for krona, sier seniorstrateg og valutaekspert i Nordea Markets, Dane Cekov.

Kronefallet er bredt og kursen har svekket seg mot de fleste valutaer, deriblant britiske pund og amerikanske dollar hvor kursen har nærmet seg 14 kroner mot pundet og har passert 11 kroner mot dollaren.

Nytt for bedrifter

En svak norsk krone er godt nytt for bedrifter som eksporterer varer til andre markeder, da en svak krone gir økt kjøpekraft for kundene. Samtidig er kursfallet dårlig nytt for bedrifter som importerer, og som dermed blir avhengige av å skyve økte kostnader over på sine kunder igjen. Dårlig nytt er det også for nordmenn som skal handle varer utenfor Norge, eller reise på ferie til utlandet.

–  Mens eksportørene drar godt nytte av en svakere krone, blir importen dyrere. Det fleste vil merke kronesvekkelsen ettersom en tredjedel av varene vi etterspør er importerte. Høyere importpriser vil være med på å støtte opp under den allerede høye prisveksten vi har i Norge. I sin tur, legger det press på Norges Bank å heve rente videre over sommeren og gjør oss mer sikker på en rentetopp på 4% i september. 

Cekov peker på at den norske kronen er på et historisk svakt nivå uten klare årsaker, og at utviklingen trolig vil snu. Imidlertid kan det bli verre før det blir bedre igjen.

–  Vi tror at berg-og-dal-bane-turen vil fortsette for den norske kronen gjennom sommeren. En enda svakere krone er høyest sannsynlig og vi ser for oss at en Euro vil koste rundt 12,30 kroner den nærmeste tiden. På lenger sikt tror vi imidlertid at kronesvekkelsen vil reverseres. Høyere energipriser i løpet av vinteren bær gi støtte til kronekursen. Vi tror en Euro vil koste om lag 11,50 kroner mot slutten av 2023.

Børs og investering
Privatøkonomi