Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Derya Incedursun

14-06-2022 10:05

Dette bør du vite om sparing til barna

Sparer du eller vurderer du å spare til barn, må du ta hensyn til flere ting, ikke minst regler for forvaltning av penger og beløpsgrensene for stipend fra lånekassen.
SKATTEAVTALE?: Ifølge forbrukerøkonom Derya Incedursun er det viktigste å finne ut av om landet du ønsker å kjøpe bolig i har en skatteavtale med Norge eller ikke. Foto: Nordea
Forbrukerøkonom Derya Incedursun Foto: Nordea

Unngå innblanding av statsforvalteren

Statsforvalteren forvalter finansielle eiendeler som mindreårige eier, dersom eiendelene overstiger to ganger grunnbeløpet i folketrygden som tilsvarer 237 240 kroner (1G for 2023 er kr 118 620).

Barnets midler vil da bli plassert på en bankkonto som bare Statsforvalteren har disposisjonsrett over. Dersom du ønsker en annen spareordning for barnets midler må du sende en søknad til Statsforvalteren, men det er ikke gitt at søknaden blir godkjent.

Med finansielle eiendeler menes for eksempel penger, bankinnskudd, pengekrav, fondsandeler og aksjer.

For å unngå innblanding av Statsforvalteren, kan en arvelater (for eksempel besteforeldre) eller en giver (for eksempel foreldre) bestemme følgende:

 • at arv eller gave til barnet skal forvaltes av en bestemt person
 • at midlene brukes på en bestemt måte
 • når barnet skal få midlene og
 • at tilsyn og regnskapsplikt ikke skal gjelde.

Dette må gjøres i et skriftlig gavebrev eller fremgå av testament. På denne måten kan foreldre spare mer til egne barn uten at midlene forvaltes av Statsforvalteren.

Er verdiene under 2G må du likevel passe på

Utgjør de finansielle eiendelene til barnet et beløp som er lavere enn 2 G, er det foreldrene som forvalter eiendelene.

Du må likevel passe på. Plasserer du, for eksempel, 150 000 kroner i aksjefond i barnets navn, er du fortsatt under 2G. Men, dersom pengene vokser over tid slik at spareformuen blir over 2G, vil Statsforvalteren ta over forvaltningen. I slike tilfeller er det smart å skrive med et gavebrev uansett størrelse på beløpet du gir eller sparer i barnets navn.

Fordeler ved sparing i barnets navn

 • Hvis foreldrene skilles eller dør, går ikke barnets midler inn i boet.
 • Etter fylte 17 år vil ikke barnets formue føres i foreldrenes skattemelding.
 • Foreldrenes kreditorer kan ikke ta dekning i verdiene til barnet.

Ulemper ved sparing i barnets navn

 • Er nettoformuen over et bestemt beløp kan det føre til redusert stipend/studielån fra lånekassen.
 • Har barnet formue over 2G, skal midlene forvaltes av Statsforvalteren. Dette kan unngås ved å skrive et gavebrev eller testament som nevnt over.
 • Etter at barnet er fylt 18 år kan du ikke lenger bestemme hva pengene skal brukes til. Da kan du risikere at barnet bruker pengene på rent forbruk, med mindre det i et gavebrev eller testament er bestemt når barnet skal få midlene som nevnt over.

Fordeler ved sparing i foreldrenes navn

 • Foreldrene kan fritt disponere pengene til barnet og for eksempel endre spareprofil.
 • Foreldrene kan vente med å se når barnet er klar for å motta pengene og for eksempel overføre når barnet kjøper bolig.
 • Foreldrene slipper innblanding fra Statsforvalteren og trenger ikke å skrive gavebrev. 
 • Det gir barnet mulighet til å få fullt stipend/studielån.

Ulemper ved sparing i foreldrenes navn

 • Pengene går inn i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.

Slik kan du spare til barna.

Privatøkonomi