Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Erik Bruce, Sigrid Wilter Slørstad

15-12-2022 13:58

Dette tror ekspertene om aksjeåret 2023

Året i år har ikke vært det beste for de som har investert i fond og aksjer. Hvordan blir neste år? Vi har spurt ekspertene.

Mange har opplevd store svingninger gjennom 2022 dersom de har vært investert i aksjer eller fond. Sjefstrateg i Nordea Wealth Management, Erik Bruce, har et mer optimistisk blikk på det nye året.

– 2023 blir bedre for aksjer enn 2022, så skal det sies at det ikke skal så mye til, sier han.

Når det snart kan gjøres opp status for 2022 ser det ut til at flere toneangivende indekser rundt om i verden vil ende med tosifret fall i prosent målt mot starten av året.

 Året har vært preget av skyhøy inflasjon, og frykten for at sentralbankene rundt om i verden derfor blir tvunget til å ta kraftig i med renteoppgang, slik at det hele ender med resesjon. Dette har ført til kraftig fall på børsene. 

– Frykten slipper taket

Resesjon er definert som fall i et lands bruttonasjonalprodukt i to eller flere påfølgende kvartaler. Bruce mener dog at frykten er i ferd med å slippe taket i markedet.  

– Det har snudd litt, og aksjer har begynt å komme tilbake. Vi er forsiktige optimister og tror mye av den svakheten vi vil se i økonomiene i 2023 allerede er priset inn i markedet, sier han.

Foran 2023 har Nordea Wealth Management en nøytral holdning til aksjer.

– Vi ser muligheter i aksjer nå, men usikkerheten er såpass stor at vi ikke anbefaler å ta inn mer aksjer i investeringsporteføljen enn hva du gjør normalt. Renter har samtidig trukket mye opp, slik at det også ser attraktivt ut med investeringer i rentemarkedet. Hvis du ønsker å ta mer risiko kan det være et område å se nærmere på, sier Bruce.

 

Næss:  – Selskapene leverer sterkt på inntjening

Robert Næss er investeringsdirektør i Nordea og er ansvarlig for flere fond med lang historikk i Norge. Han deler synet til Bruce om et mer positivt 2023 enn året i år.

– Det er overraskende få tegn til svakheter i inntjeningen til selskapene. Ser vi på norske selskaper har faktisk 2022 vært en svært sterkt år, og estimatene fremover er også gode, forteller han.

Forventningene er likevel at inntektsveksten vil bli lavere for norske selskaper neste år, som også reflekteres i utviklingen på børsen hittil i år. Men er det nødvendigvis negativt for aksjemarkedet med nedgangstider?

Næss har regnet på årlig avkastning i snitt på historiske tall siden 1947 i USA for å se om det er sammenheng mellom utvikling i aksjekurser og endring i økonomisk vekst.

– Tallene viser at i de årene hvor det var negativ BNP-utvikling i kvartaler så var likevel snittet en positiv årlig avkastning på 6,5 prosent dersom du kjøpte ett år før og solgte ett år etter. Det er ikke så galt. Ser vi derimot på om du kjøpte et halvt år før BNP-nedgangen og solgte et halvt år etter, så var det vesentlig høyere avkastning. Da er snittet oppe på 14,2 prosent. Dette kan tyde på at det kan være fornuftig å kjøpe aksjer også i en nedgangsperiode, sier han.

Næss er særlig kjent for aksjefondet Nordea Stabile Aksjer Global, hvor avkastningen hittil i år er 8 prosent. Oppsummert har han følgende råd for 2023:

– Aksjemarkedene har en fornuftig verdsettelse og jeg tror derfor at avkastningen kan bli bra selv om den økonomiske veksten kommer noe ned til neste år. Vi fokuserer på selskap med robust inntjening og attraktiv verdsettelse og vi tror at de fortsatt vil gi god avkastning fremover, sier Næss.

Voldsom utvikling innen fornybar energi

Sigrid Wilter Slørstad er leder for ansvarlige investeringer i Nordea Liv, og forteller om et år med mye motvind for ESG-aksjer.

– Vi har vært igjennom et utfordrende år for aksjefond generelt, men kanskje spesielt for fond med høyt fokus på ESG. Noe av årsaken er at ESG-fond ofte har en større andel vekstselskaper, som samlet sett har utviklet seg svakere når rentene har steget, samt at det naturlig ikke er mye innslag av selskaper med drift innen olje og gass. Energisektoren har jo gjort det ekstremt sterkt i år som følge av krigen i Ukraina og bortfall av russisk gass, sier Wilter Slørstad.

Ett trekk som er verdt å få med seg imidlertid er at det samtidig skjer en voldsom utvikling på fornybar energi.

– Vi ser en ytterligere akselerering som følge av energikrisen, blant annet fordi høyere olje- og gasspriser gjør at fornybar energi blir mer konkurransedyktig. Solenergi ligger nå an til å ta over som en større energikilde enn kull innen 2027, veksten ser eksponensiell ut, sier Wilter Slørstad.

For 2023 har hun følgende investeringsråd:

– Med alt som skjer i markedene og verden er det beste investeringsrådet å ha en diversifisert investeringsportefølje. Forskjellen mellom fattige og rike i verden har økt, og klimaendringene blir verre. Dette skjer samtidig som energikrisen virker å akselerere det grønne skiftet, som for meg understreker viktigheten av å inkludere ESG-faktorer i tillegg til finansiell analyse for å vurdere om et selskap er en bra eller dårlig investering, sier hun.

Børs og investering
Innsikt