Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

03-01-2022 14:21

Dette tror ekspertene om boligprisene

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea ser inn i glasskula for 2022. Der ser han god lønnsvekst, høyere renter – og om lag uendrede boligpriser.
kjetil-olsen

Boligprisene i Norge har siden august flatet ut. I løpet av hele 2021 steg boligprisene på landsbasis med 5,2 prosent. Oslo hadde den laveste prisveksten i landet, med 2,2 prosent. Det er en markant nedgang fra 2020, der boligprisene steg med 8,2 prosentpoeng på landsbasis og hele 12 prosent i Oslo.

Sjeføkonom Kjetil Olsen tror at vi i 2022 vil få en langt lavere boligprisvekst enn hva vi har sett de siste årene.

– Høyere renter trekker i retning av lavere boligpriser, mens høyere lønnsvekst tilsier høyere boligpriser. Vi tror at boligprisene vil fortsette å utvikle seg om lag sideveis, sier Olsen.

Norges Bank hevet i desember styringsrenten til 0,5  prosent, og har varslet flere renteøkninger i året som ligger foran oss. 

– I sum tror vi derfor at effektene av både høyere renter og høyere lønnvekst vil gi om lag uendrede boligpriser, sier sjeføkonom Olsen.

Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea.

Sitter ikke på gjerdet

Selv om boligprisveksten trolig avtar noe er det likevel god fart i markedet med mange boliger som omsettes. Blant Nordeas kunder er det mange som nå både søker og realiserer sine finansieringsbevis.

– Vi opplever ikke at kundene våre sitter og venter på at prisene skal falle. Tvert imot har vi en jevn strøm av søknader om finansieringsbevis, og det fortsatte også gjennom julehøytiden, sier Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea.

Med de digitale løsningene er det nå slik at folk ikke ser på verken dato eller klokkeslett når de søker om boliglån.

– Det er trykk 24/7. Vi kan se av loggene våre at kunder har sittet både på julaften og på nyttårsaften og søkt om lån, sier Marjamaa.

Planlegger for økte renter

Det er hittil få  tegn til at renteendringen fra Norges Bank og  deres oppjustering av rentebanen har lagt en stor demper på boligmarkedet. På den annen side er kundene blitt mer bevisste og planlegger for rentehevinger.

– I desember fikk vi en god del henvendelser om avdragsfrihet, der kunder oppgir høye strømpriser som en grunn til at de trenger avdragsfrihet i en kort periode nå i vinter, sier Marjamaa.

Oppsummert betyr dette at det ikke er noen krisestemning i markedet.
– Det er normalt at prisene faller litt i desember.  At prisene nå flater ut, er i tråd med våre prognoser, og vi tror på relativt stabile boligpriser i 2022, sier Marjamaa.  

Innsikt
Privatøkonomi