Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Disse inntektskildene kan gi deg skattetrøbbel

28-03-2021 11:34

I år kommer skattemeldingen allerede i mars. Her er to ting du bør være ekstra oppmerksom på.

Dagene mellom 18. og 31. mars vil skattemeldingen for 2019 være tilgjengelig for alle som mottar lønn og pensjon. 30. april er fristen for innlevering.

– En ting mange nok ikke er vant til er at for eksempel delingsøkonomi kan gi deg nye utfordringer i skattemeldingen, sier Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea.

Selv om skattemeldingen kommer utfylt, betyr det likevel ikke at den er ferdigutfylt. Det er ditt ansvar å undersøke om skatteetaten har de korrekte opplysningene om din økonomi.

– I og med at skattemeldingen nå kommer digitalt, og at du som mottaker ikke trenger å gjøre noe, er det nok mange som har lett for å glemme den litt bort. Det kan bli en kostbar affære, sier forbrukerøkonomen.

Noen typiske opplysninger Skatteetaten ikke har lagt inn er korttidsleie av biler og boliger.

– Utleie av privat bil eller bolig må føres inn i skattemeldingen. Har du ufullstendige opplysninger i skattemeldingen risikerer du å få tilleggsskatt.

Her er noen av de viktigste reglene du må få med deg:

Utleie av privat bil

De siste årene har det kommet mange utleietilbydere på markedet. Det har aldri vært enklere å leie ut din private bil for en kort periode. Du må imidlertid være klar over noen elementære regler.

Du kan leie ut bilen din for inntil 10 000 kroner i året. Utleieinntekt utover dette skal føres inn i skattemeldingen som inntekt og skal beskattes.

Kostnader i forbindelse med utleien er fradragsberettiget. Dersom bilen leies ut gjennom et formidlingsselskap og leietakeren dekker drivstoff, får du fradrag for utgifter med kr 2,80 per kilometer. Nettoinntekt fratrukket fradrag skal deretter beskattes med 22 prosent.

La oss se på dette i et konkret eksempel:

Du leier ut bilen gjennom Nabobil.no og får en samlet årlig utleieinntekt på 18 000 kroner. Leietakerne dekker drivstoff og har totalt kjørt 500 km.

Samlet utleieinntekt:    18 000 kr

Skattefri inntekt:           10 000 kr

Nettoinntekt:                  8 000 kr

Fradrag for utgifter:      1 400 kr (500 km x 2,80)

Skattepliktig inntekt:    6 600 kr

Du skal da betale 22 prosent skatt (for 2019) av 6 600 kroner, det vil si 1 452 kroner i skatt.

Korttidsutleie av egen bolig

En annen stor del av dagens delingsøkonomi er utleie av egen bolig.

Leier du ut boligen din for en kort periode, mindre enn 30 dager pr. utleieforhold, skal det skattes av utleieinntekten etter en såkalt sjablongmetode.

Sjablongmetoden innebærer at utleieinntekt på inntil 10 000 kroner i året er skattefritt. Utover dette beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Det er viktig å påpeke en viktig forskjell mellom korttidsutleie av bil og bolig. I motsetning til reglene om leie av bil, er kostnader knyttet til korttidsutleie av bolig ikke fradragsberettiget. Leies boligen ut gjennom et formidlingsselskap, får du ikke fradrag for provisjonen selskapet tar som honorar.

Inntekten du sitter igjen med etter fradrag skattlegges med 22 prosent.

Eksempel:

Du leier ut din bolig gjennom Airbnb, og mottar årlig utleieinntekt på 40 000 kroner.

Samlet årlig utleieinntekt: 40 000 kr

Skattefri inntekt:                  10 000 kr

Netto inntekt:                       30 000 kr

Skattepliktig inntekt:          25 500 kr (85 prosent av 30 000 kr).

Du skal da betale 22 prosent skatt av 25 500 kroner, det vil si 5 610 kroner i skatt.

Mer informasjon om de nye skattereglene for korttidsutleie av bolig og fritidseiendom finner du på Skatteetatens hjemmesider.

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.

Privatøkonomi