Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

25-04-2023 14:58

Eiendom: Muligheter og utfordringer i urolige tider

Stemningen i eiendomsmarkedet er for tiden avventende, men Nordea er alltid åpne for både nye kunder og forretninger.
Oslo city in sunset

Høyere rentenivåer har ført til verdifall, usikkerhet og en avventende stemning blant en rekke investorer. På bakgrunn av de siste måneders turbulens, valgte Nordea under årets bankseminar på Grand å fokusere på nettopp eiendom.

Årets seminar var det 15. i rekken – og ansvarlig for arrangementet er Lars-Christian Kran, Managing Director i Large Corporates & Institutions i Nordea Norge.

- Hvert eneste år prøver vi å finne et tema av spesiell interesse for våre institusjonelle kunder. Med all uro vi har sett innenfor næringseiendom den siste tiden, synes vi dette var et veldig aktuelt tema, sier Kran.  

Kran forteller også at norske banker har betydelig eksponering mot segmentet i sine balanser. I tillegg er det gjort store volum i pantesikrede eiendomsobligasjoner.

- Seminaret dekket eiendomssektoren på bred basis – ikke bare næringseiendom. Vi fikk blant annet høre Finanstilsynets egne vurderinger av bankenes eksponering, sier Kran. 

Representanter fra akademia og Housing Lab ga også deltakerne innsikt i de viktigste mekanismene i boligmarkedet – renter, agglomerasjon, bygging og reisetid. I tillegg deltok flere fremtredende markedsaktører, både interne og eksterne. Disse delte sine vurderinger, men også noen bekymringer, knyttet til sektoren.

- Basert på oppmøte, spørsmål fra salen, interesse og feedback fra kundene gjennom dagen, synes jeg vi traff blink, sier Lars-Christian Kran om årets bankseminar på Grand.

Lars-Christian Kran, Managing Director i Large Corporates & Institutions i Nordea Norge.

Nordea – en sentral aktør

Nordea har i en årrekke vært en sentral aktør innen næringseiendom i Norge. Bankens eksponering mot sektoren i dag ligger på ca. 100 milliarder norske kroner.

Mangeårig leder for næringseiendom i Nordea Norge, Thomas Due, bekrefter at markedet akkurat nå er mer avventede, men at det likevel er noen lyspunkter der ute.

- Så lenge norsk makroøkonomisk situasjon er forholdsvis god og stabil med lav arbeidsledighet, så er vi fortsatt åpne for nye dealer og kunder, gitt tilfredsstillende risiko og lønnsomhet. I tillegg har vi en stor låneportefølje som vi jobber med regelmessig, sier Due.

Ifølge Nordea-lederen er investorene i dagens marked mer forsiktig enn før. Due forteller om investorer som er mer bevisste risikoen og er innforstått med at eventuelle transaksjoner og refinansieringer er avhengig av bankens holdninger og appetitt.

- Dialogen nå omhandler ofte hvilke risikofaktorer som er mest relevante innen de forskjellige eiendomssegmentene: kontor, handel, hotell og lager/logistikk. Samt hvilke muligheter som kan dukke opp i dagens marked, sier Due.

Det er mildere utslag nå og velbegrunnet mindre bekymring. Men uventede hendelser kan alltid inntreffe. 

Thomas Due, leder for næringseiendom i Nordea Norge

Utenlandske investorer ser mot Norge

Lederen for næringseiendom i Nordea Norge er åpen på at det i tiden som kommer potensielt vil være utfordringer knyttet til noe mer verdifall, samt om Nordea-kunders leietakere er i stand til å betale sine husleier.

Due analyserer det dit hen at markedet skal noe mer ned som følge av økte rentenivåer, som tilsier høyere yield på eiendommer.

- Det er ingen spesielle markeder som er ekstra utsatt, men beliggenhet er alltid viktig. I tillegg så kommer grønne bygg antagelig til å klare seg bedre på sikt enn brune bygg på grunn av et økende ESG-fokus, sier han.

Nordea får jevnt med forespørsler fra investorer med investeringsønsker selv i et usikkert marked, men mange avventer for mulig verdinedgang.

- Til gjengjeld kan utenlandske investorer oppfatte Norge som billig på grunn av svakere kronekurs, forklarer Due.

Behovet for refinansiering er fortsatt stort, ifølge Nordea-lederen.

- Det er stort behov for å refinansiere løpende obligasjonslån i Norge og spesielt i Sverige de neste par årene. Dette gjør at bankene må spare lånekapasitet til de mest prefererte kundene.

Thomas Due, leder for næringseiendom i Nordea Norge.

Langsiktig lønnsomhet

Due har som mangeårig bankleder sett og opplevd mye - .com-krisen, finanskrisen og koronapandemien for å nevne noe. Dagens situasjon kan ikke sammenlignes, mener han.

- Det er mildere utslag nå og velbegrunnet mindre bekymring. Men uventede hendelser kan alltid inntreffe, advarer Due, og fortsetter:

- Eiendom er en av mange aktivaklasser. Man må ha grunnleggende tro på langsiktig lønnsomhet.  Dette er et segment med forholdsvis lav volatilitet og er derfor interessant for langsiktige og forsiktige investorer som for eksempel pensjonsfond.

Due er positiv til Nordeas kundeportefølje sett i lys av dagens situasjon.

- Vi mener at kvaliteten på vår portefølje er høy med moderat belåningsgrad og tilfredsstillende kontantstrømmer, så vi er komfortable, sier Thomas Due, leder for næringseiendom i Nordea Norge.

Innsikt
Børs og investering