08-11-2023 12:17

Eiendomsmilliardær Øyvind Christensens suksessoppskrift: «Et dyrisk engasjement for det du gjør»

Øyvind Christensen (60) har holdt på med eiendom siden han sluttet på videregående. Da bankkrisen kom, ble redningen blant annet ekstremt mye hardt arbeid og en fritid som egentlig bare var jobbtid.
Bjørn Tilset og Øyvind Christensen
Øyvind Christensen (t.h.) har kjent regionsleder i Nordea i Trondheim, Bjørn Tilset, helt siden begynnelsen av 2000-tallet. Foto: Hege Hindrum Killingberg

Hvis du som leser dette er i slutten av 20-årene eller begynnelsen av 30-årene, kan det være du hørte litt mumling under oppveksten om «bankkrisen på slutten av 80-tallet». For de som kanskje er rundt 60 i dag, var krisen litt mer enn bare mumling. 

For en av Trondheims og Norges største eiendomsinvestorer, Øyvind Christensen, ble denne krisen både en styrkeprøve og en påminnelse om – her håper vi du tåler en klisje –  at det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket. Mens bankene ramlet, eller truet med å ramle, sto han midt i en oppslukende, men skjør gründervirksomhet. 

– Da jeg begynte med eiendom, traff jeg den forrige skikkelige ned-konjunkturen på planken. Alt gikk nedover under bankkrisen i ‘87-88, så da var det bare å brette opp ermene og jobbe, sier Christensen.

Øyvind Christensen holder oversikten over forretningsvirksomheten sin fra dette bygget i Trondheim sentrum.

Christensen har i dag en personlig formue på rundt 1,3 milliarder kroner, og han står oppført med hele 40 roller i norsk næringsliv hvis du skulle finne på å sjekke Proff.no. Han har etablert flere virksomheter de siste tiårene og var prominent i etableringen av næringseiendomskjempen RELOG, som i dag er verdt rundt 15 milliarder kroner, og hvor han i dag sitter i styret. 

Og han har mer enn én gang gått i partnerskap med en annen ganske kjent trønder, som han også trekker fram når han beskriver livet som gründer. 

– Enhver gründervirksomhet er sånn at du må leve med det. Det er ikke bare en jobb. Jeg har jo en seinere partner, Odd Reitan, som sa at det er når du ikke vet om du jobber eller om du har fri at du er på riktig sted, sier Christensen, og legger til:

– Det at en var nødt til å kjempe med ryggen mot veggen (under bankkrisen), når rentene stiger og konjunkturene synker - det var da vi gikk all in. Det var ikke noe alternativ å gi opp, forteller Christensen. 

Går det oppover eller nedover, tro? Øyvind Christensen (t.h.) og Bjørn Tilset fra Nordea hører begge hjemme i Trondheim og har kort vei hvis de vil møtes.

Jobbet døgnet rundt: – Det var jo positivt

Siden skulle det gå slag i slag for den optimistiske trønderen. Nøyaktig hvor optimistisk han var, husker Bjørn Tilset i Nordea i Trondheim godt. Han var kunderådgiver i banken da han møtte Øyvind Christensen første gang i 2001, og i dag, over 20 år seinere, er han ansvarlig for kundeteamet som følger opp Christensen. 

– Første gang han kom inn i Nordea i 2001 var han helt alene, og han ville låne 200 millioner kroner - uten egenkapital, sier Tilset med et smil.  

Christensen fikk lånet, men så enkelt er det naturligvis ikke for alle høytflyvende entreprenører å få lån - og så enkel har heller ikke reisen til Øyvind Christensen vært. Som han allerede har vært inne på, pustet han inn lukten fra jobb nesten hele døgnet i denne perioden.

Dette er RELOG

  • Etablert i 2021 som en videreføring av virksomhetene til NHP Eiendom AS og Login Eiendom AS
  • Driver med næringseiendom
  • Disponerer en tomtebank på mer enn 5.000.000 kvadratmeter med utviklingstomt, som kan brukes til lager, logistikk, lett industri
  • RELOG har i dag rett over 75 eiendommer, inkludert 20 næringsparker, men også eiendommer knyttet til kjøpesenter, handelseiendom og bytransformasjon
  • Bygningsmassen er på mer enn 700.000 kvadratmeter BTA
  • Har flest eiendommer i Norge, men eier også eiendom i Sverige og Danmark

– På 90-tallet levde jeg med jobben 24/7. Jeg husker likevel ikke dét som noe negativt – det var jo egentlig positivt. Vi hadde et voldsomt engasjement og fikk nok av juling mens vi holdt på. Men vi feiret de seirene vi fikk, enten det var en sak vi fikk gjennom i formannskapet (i Trondheim) eller i bystyret, forteller Christensen. 

Christensen var også med på etableringen av Reitan Eiendom, og han bygget opp Rema Eiendom Nord sammen med Reitan. Sistnevnte ble solgt i 2006, og med 50 prosent eierandel satt han igjen med det en gjerne kaller en hyggelig sum.

Den entusiastiske trønderen Øyvind Christensen har vært involvert i en rekke selskaper de siste årene. Her et av anleggene på Lura i Sandnes i Rogaland.

Men hvorfor Nordea?

Nordeas lokalkontor i Trondheim har vært en støttespiller for Øyvind Christensen og virksomhetene hans i mer enn to tiår. Det er naturlig nok utlån som utgjør kjernen, og det er blant annet pengene banken lånte ut til investoren for snart 25 år siden som har vokst til de 15 milliardene RELOG verdsettes til i dag.  

– Vi har vært hovedbank for Øyvind helt siden 2005 - for alle holdingselskapene hans, Rema Eiendom Nord, og RELOG. Banken har hele tiden vært en rådgiver og sparringspartner underveis. Vi forstår kunden, og det er et gjensidig, tett og profesjonelt tillitsforhold mellom oss, sier Bjørn Tilset i Nordea. 

Christensen selv husker ikke helt hvordan han valgte Nordea, men det skjedde mens han samarbeidet med Odd Reitan, og de hadde kontakt med flere banker underveis. Det var da han traff Bjørn.

– Vi var faktisk borte fra Nordea en liten periode, men så kom vi tilbake. Vi savnet den kommunikasjonen vi hadde med Bjørn og resten av teamet i Trondheim. Bank er jo også person, og bank er relasjoner – trygghet er viktig, sier Christensen.

– Den lokale forankringen er ekstremt viktig, nettopp på grunn av relasjonene. Mine relasjoner til sentrale folk i Nordea skjer gjennom kontoret i Trondheim. Nå kjenner vi jo også de fleste der, ikke sant, en må nesten ha den forankringen. 

 

Personkjemien har også påvirket valget av de andre Nordea-tjenestene Christensen bruker.  

– Det er for så vidt ikke så viktig for meg å ha alt på ett sted, men også dette er personavhengig. Nå er vi all in i Nordea, inkludert Private Banking, selv om hovedfokuset er næringen.
 

– Roboter er bærekraft

Alle vet at næringslivet står overfor flere store utfordringer når vi går mot slutten av 2023, og bærekraft er fortsatt en av de største. RELOG, der Øyvind Christensen i dag sitter i styret og har en eierandel på rundt 20 prosent, er for lengst dypt inne i det grønne skiftet.

– Vi var opptatt av ESG («Environmental, Social and Governance») og bærekraft lenge før det ble populære ord. Det skyldes ikke bare idealisme, men også at det var god forretning å tenke energiløsninger og fellesløsninger, sier Christensen.

Han tror fremtidens løsninger ligger i mer og mer robotisering av næringslivet.

– Jeg tror verden beveger seg fra kvadratmeter og masse hender, til kubikk og roboter, sier Christensen. Med det mener han rett og slett at vi med roboter kan bygge i høyden på en helt annen måte enn i bygg som er ment for mennesker, og dermed vil også byggene ta mindre plass på bakken, forklarer Christensen, som mener også robotene er grønne:

– Robotene kommer mer og mer, men dette er også bærekraft. Du får gjort mye mer på færre kvadratmeter, slik at fotavtrykket blir mindre. Det lønner seg ikke lenger å bygge med ordinær takhøyde. 

Selv om bærekraft og fremtiden får fram engasjementet hos eiendomskjempen, blir han også glad av å tenke på det han allerede har fått til siden starten.

– Jeg ser meg tilbake og smiler over da vi drev på som verst for 30 år siden. I dag er jeg 60, det gjør noe med deg, det også. Men jeg tror suksessoppskriften for virksomheten er et dyrisk engasjement for det du gjør, at du må leve med det, av det, og rundt det, avslutter Øyvind Christensen. 

På Vinterbro i Viken fylke finnes enda et veldig synlig bevis på RELOGs virksomhet - Vinterbro Næringspark.

Øyvind Christensen og Private Banking i Nordea

Private Banking er en helhetlig løsning for personlig rådgivning og formuesforvaltning for privatpersoner og holding-selskaper som har mer enn 6 millioner kroner i plasserbar formue.

Øyvind Christensen har betydelige summer som forvaltes av Nordea Private Banking via ulike aktivaklasser og verdipapirer. Avkastningen de siste årene har vært betydelig.

Nordea tar gjerne en uforpliktende prat med deg om hva du trenger og hvordan vi kan hjelpe deg

Innsikt