17-06-2020 17:22

Eiere av små bedrifter: Alt du trenger å vite om bærekraft

Små bedrifter i Norden kan bli bedre på bærekraft – det viser resultatene av en ESG-undersøkelse utført av Nordea Business Insight. ESG står for miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Selv om mange små bedrifter mener at bærekraft er viktig, jobber de ikke nødvendigvis konkret mot en mer bærekraftig fremtid. Så hvor kan de begynne?
Senior man looking at prototype of wind turbine

For mange bedriftseiere kan bærekraft virke abstrakt eller til og med litt skummelt – og uten veiledning for hvordan man kommer i gang. Ifølge en ESG-undersøkelse utført av Nordea Business Insight har nordiske bedrifter med 0–19 medarbeidere problemer med å forstå egne ESG-risikoer og utviklingsområder, spesielt når det gjelder forretningsetikk. Det positive er at små bedrifter mener at bærekraft er viktig, men det er rom for forbedring når det gjelder å integrere bærekraft i forretningsdriften.

Les mer: Hvorfor skal små bedrifter bry seg om bærekraft?

Over halvparten av små bedrifter mener at bærekraft er viktig, men bare 40 % av bedrifter med 0–19 medarbeidere mener at de faktisk har gått over til en mer bærekraftig fremtidig.

Hvorfor skal en liten bedrift jobbe med bærekraft?

Etterspørsel fra kunder og omdømmerisiko er de viktigste grunnene til at nordiske bedrifter fokuserer på bærekraft. Kundeatferden er i rask endring. Mens forbrukere tidligere tenkte at store, etablerte merkenavn var det samme som god kvalitet, er det nå små bedrifter og lokale produkter som er i vinden. Kundene, kanskje spesielt millenniumsgenerasjonen og yngre generasjoner, er på jakt etter lokale merker med en historie og produkter som gjenspeiler deres egne verdier og overbevisninger. En liten bedrift med en bærekraftig historie har større sannsynlighet for å tiltrekke seg den moderne kunden, og det gjør bærekraft til god business.

Et annet viktig aspekt, som er tett knyttet til kundeatferd, er endringer i atferden hos medarbeidere. Folk ønsker å jobbe for en bedrift med verdier som gjenspeiler deres egne. Bærekraft bidrar til stolthet internt i bedriften og gjør det lettere å tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere som ønsker å utgjøre en forskjell. Alle har lyst å jobbe for bedrifter de er stolte av, uavhengig av om de er små eller store, og medarbeiderengasjement kan ha stor innvirkning på bedriftens omdømme og suksess.

Det at bedriften viser at de ønsker å utgjøre en forskjell, kan også være gunstig for å tiltrekke seg potensielle investorer. Små bedrifter og gründere som har en tydelig plan for bærekraft eller et mål om å utgjøre en positiv sosial eller miljømessig forskjell, har større sannsynlighet for å tiltrekke seg impact-investorer eller grønne engleinvestorer som er opptatt av bærekraft.

Selv om en liten bedrift kanskje ikke har som mål å utgjøre en enorm forskjell, vil prioritering av ESG ofte redusere bedriftens risikoprofil, som er en fordel i arbeidet med å sikre finansiering. Banker og finansinstitusjoner er dessuten også interessert i hvordan bedrifter integrerer bærekraft i strategien og driften når det gjelder finansiering.

Det finnes ingen universell måte å gå frem på hvis en bedrift ønsker å gå i en mer bærekraftig retning, men tanken er at ideene kan bidra til å sette i gang tankeprosessen.

Ylva Hannestad, nestleder av Group Sustainable Finance, Nordea

Hvordan kommer jeg i gang med bærekraft?

Vi har laget en liste over viktige aspekter små bedrifter kan vurdere hvis de ønsker å komme i gang med bærekraftsarbeid. Det finnes ingen universell måte å gå frem på hvis en bedrift ønsker å gå i en mer bærekraftig retning, men tanken er at ideene kan bidra til å sette i gang tankeprosessen.

Ylva Hannestad, nestleder av Group Sustainable Finance, foreslår at eiere av små bedrifter stiller seg disse spørsmålene:

 • Hvilke megatrender påvirker bedriften vår?
 • Hvordan kan vi gjøre forsyningskjeden mer motstandsdyktig ved å velge en mer bærekraft vei?
 • Hvordan kan vi gjenbruke eller redesigne produktene og tjenestene våre for å sikre videre etterspørsel?
 • Hvordan kan vi sikre at forsyningskjeden er bærekraftig?
 • Kan vi bli mer effektive ved å gjenbruke materialer, se på alternative kilder, reforhandle leverandørkontrakter, og samtidig styrke merkenavnets omdømme knyttet til bærekraft?

Miljø

Klimaendring, forurensing og redusert biologisk mangfold har satt miljødelen av ESG høyt på agendaen hos både bedrifter og myndigheter. Investorer, medarbeidere, kunder, tilsynsmyndigheter og samfunnet generelt har sørget for at miljø blir en prioritet i stedet for et smalt interessefelt.

Det finnes flere gode muligheter for eiere av små bedrifter. Å gå fra papirkvitteringer til digitale kvitteringer for å redusere papiravfall, bruke vanlige kaffekopper i stedet for pappkopper, gå over til fornybar energi, gjenbruke resirkulerte produktmaterialer og forbedre avfallshåndteringen kan utgjøre en betydelig økonomisk forskjell for en liten bedrift og samtidig redusere karbonavtrykket.

Viktige spørsmål:

 • Leveres produktet eller tilbudet mitt til kunden i miljøvennlig emballasje eller format?
 • Er det mulig å gjenbruke, resirkulere eller kompostere produktene mine?
 • Foretrekker bedriften min energieffektive LED-lys til innendørs og utendørs belysning?
 • Vet jeg hva bedriftens karbonavtrykk eller vannavtrykk er?
 • Setter bedriften mål for å redusere disse avtrykkene?

Sosialt

Bedrifter har et ansvar overfor medarbeiderne sine og samfunnet rundt dem. Arbeidsforhold, arbeidstakerrettigheter og mangfoldsarbeid er noen viktige områder en liten bedrift bør se nærmere på. Det handler om å være en god «forretningsinnbygger».

Noen bedrifter har programmer for samfunnsengasjement, som gir medarbeiderne muligheten til å gi tilbake til lokalsamfunnet. I Nordea har vi for eksempel et mål om å ha positiv innvirkning på samfunnet gjennom å jobbe frivillig på skoler og undervise barn om privatøkonomi.

Viktige spørsmål:

 • Er arbeidsforholdene for medarbeiderne trygge og sunne?
 • Jobber bedriften min for mangfold?
 • Tilbyr bedriften min likelønn og like muligheter for alle medarbeidere?
 • Vet jeg hvordan arbeidsforholdene er hos leverandørene mine?
 • Er leverandørene mine opptatt av bærekraft?

 

Forretningsetiske forhold

Forretningsetiske forhold utmerker seg som det området bedriftene har minst kunnskap om. Det omfatter en rekke temaer, for eksempel styre- og ledelsesstruktur, policyer, informasjonsdeling og åpenhet. Potensielle investorer ønsker for eksempel å vite at bedriftens forretningspraksis er etisk og kan ekskludere bedrifter der forretningsetikk ikke prioriteres.

ESG-undersøkelsen fra Nordea Business Insight avslører at nordiske bedrifter ser på eierskapsstruktur, åpenhet og hvordan styret er satt sammen og om styret er uavhengig, som de viktigste risiko- og utviklingsområdene under «forretningsetiske forhold».

Viktige spørsmål:

 • Er bærekraft en del av bedriftens skriftlige formålsparagraf?
 • Er bedriftens styre preget av mangfold?
 • Er bedriftens regnskap nøyaktig og åpent?
 • Er bedriftens forretningspraksis etisk?
 • Er bedriften opptatt av miljø og sosialt ansvar?

 

En bærekraftguide for små og mellomstore bedrifter

En bærekraftguide for små og mellomstore bedrifter

I denne guiden forteller vi hva det innebærer å være et bærekraftig selskap, og hvorfor det er viktig å sette bærekraft på agendaen. Vi viser deg også hvordan du kan komme i gang med ditt bærekraftarbeid med fem steg.

Bærekraftguide

Innsikt
Bærekraft