17-06-2020 10:12

Hvorfor skal en mindre bedrift bry seg om bærekraft?

For store, veletablerte bedrifter har det blitt helt vanlig å ha retningslinjer og prinsipper for bærekraftsarbeidet sitt og presentere årlige bærekraftsrapporter om sine egne fremskritt. Men for små og mellomstore bedrifter kan bærekraft virke abstrakt, unødvendig og til og med begrensende.
Man climbing on windmill

Næringslivet i Norden domineres av små bedrifter, så de spiller en avgjørende rolle i omstillingen til mer bærekraftige økonomier og samfunn. I Norge har for eksempel 99 % av landets over 600.000 bedrifter mindre enn 100 ansatte og 90 % færre enn 10 ansatte, ifølge SSB. Et økende antall medieoppslag om tørke, flom, skogbranner og økosystemer som kollapser har ført til protester og krav om endringer blant unge mennesker over hele verden. ESG-hensyn har fått høy prioritet hos både politikere og bedrifter verden over, og bærekraft har blitt et av de heteste temaene nå. 

Som en følge av dette forventer miljøbevisste forbrukere nå at bedrifter skal ha en positiv innvirkning på miljøet og bidra til endring. Økt bevissthet om hvordan dagens storforbruk påvirker miljøet og samfunnet, er i ferd med å endre forbrukernes atferd. Bedrifter som vil lykkes i fremtiden, har derfor ikke noe annet valg enn å bli bærekraftige. Bærekraft har blitt en hygienefaktor for den moderne forbrukeren. 

Les mer: Eiere av små bedrifter: Alt du trenger å vite om bærekraft

Hva betyr ESG?

ESG (Environmental, Social and Governance – miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold) er en term som brukes av kapitalmarkedet og av investorer for å evaluere bedrifters handlinger og resultatutvikling på sikt. 

Fordeler og muligheter for små bedrifter 

– Alle bedrifter må integrere bærekraft i forretningsmodellene sine for å begrense risikoer og identifisere muligheter. Selv bedrifter som kanskje ikke opplever at kundene etterspør dette i dag, må ta tak i disse spørsmålene, fordi leverandører, lovgivere og samfunnet vil forvente det, sier Poya Motai, ansvarlig for bærekraftsområdet i Business Banking. 

Å håndtere risikoer knyttet til bærekraft vil være gunstig for bedriften din: 

  • Unngå skade på omdømmet
  • Begrens risiko for sanksjoner, bøter og annen straff fra tilsynsmyndigheter
  • Kartlegg klimarelaterte risikoer, for eksempel ekstremvær – ikke bare i din egen virksomhet, men i hele verdikjeden 
  • Påvis risikoer ved omstillingen, for eksempel avgifter, teknologiske endringer og endringer i forbrukernes etterspørsel og atferd 

Å jobbe med bærekraft må ikke ses på som et plagsomt krav fra forbrukere og myndigheter. Omstillingen til en bærekraftig fremtid gir også små bedrifter mulighet til å: 

  • Styrke merkevaren og dermed oppnå konkurransefortrinn 
  • Bli bedre på å overholde nåværende eller forberede seg på fremtidig regelverk 
  • Tiltrekke seg talenter og investorer 

Banker og andre finansinstitusjoner er dessuten også interessert i hvordan bedrifter har integrert bærekraft, eller det vi kaller ESG-faktorer, i strategien og virksomheten sin. Et solid grep om bærekraft kan hjelpe en liten bedrift med å få finansieringen den trenger. Fra en banks ståsted handler det om å vurdere risiko. 

Bærekraft er viktig, men hvor blir det av handlingene? 

Bærekraftige bedrifter er gode bedrifter – for oss som bank, for kundene og for samfunnet som helhet. Rapporten vår (på engelsk) viser imidlertid at det er stor forskjell på hvor viktig bedrifter mener at bærekraft er for virksomheten, og hva de faktisk gjør i omstillingen til en bærekraftig fremtid. Holdningene deres stemmer ikke overens med handlingene. 

 

Den største forskjellen ser vi i Sverige, der 66 % av respondentene svarte at bærekraft er veldig viktig, mens bare 45 % sier at de handler deretter. For Norge svarer 56 % at bærekraft er viktig, mens 46 % mener du omstiller seg i en bærekraftig retning. 

Ofte er det slik at jo større bedriften er, jo mer sannsynlig er det at bærekraft er integrert i virksomheten. Det betyr at det er rom for forbedring blant de små bedriftene. 

I Nordea er bærekraft en sentral del av virksomheten vår og har blitt en viktig del av bedriftskulturen. Du kan lese mer om arbeidet vårt med bærekraft i Nordeas siste bærekraftsrapport (på engelsk). Ta kontakt med en av bedriftsrådgiverne våre hvis du vil vite mer om hva bedriften din kan gjøre for å bli mer bærekraftig. 

Nordea Business Insights Rapport 2019

Vi har utført en nordisk undersøkelse for å finne ut hvordan bedrifter og entreprenører i Finland, Sverige, Danmark og Norge ser på fremtiden både fra et økonomisk perspektiv og et bærekraftperspektiv. Denne versjonen av Nordea Business Insight Report viser bedriftenes oppfatning av og holdninger til sitt eget ESG-arbeid. Rapporten er på engelsk.

En bærekraftguide for små og mellomstore bedrifter

En bærekraftguide for små og mellomstore bedrifter

I denne guiden forteller vi hva det innebærer å være et bærekraftig selskap, og hvorfor det er viktig å sette bærekraft på agendaen. Vi viser deg også hvordan du kan komme i gang med ditt bærekraftarbeid med fem steg.

Bærekraftguide

Bærekraft
Innsikt