Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle
Forbrukerøkonom Derya Incedursun
Foto: Derya Incedursun, forbrukerøkonom.

Endringer i 2024 som påvirker privatøkonomien

Derya Incedursun

05-01-2024 11:04

2024 bringer med seg en rekke økonomiske endringer for norske forbrukere, fra moms på netthandel til oppdaterte satser for barnetrygd og barnehagekostnader. Her er en oversikt over hva disse endringene betyr for din økonomi.

Merverdiavgift på netthandel fra utlandet

Tidligere toll- og avgiftsfri grense på 350 kroner for innførsel av varer er fjernet. Dette betyr at du nå må betale merverdiavgift (moms) på alle varer bestilt fra utlandet, selv for kjøp under 350 kroner.

Reduserte avgifter

Trafikkforsikringsavgiften reduseres med 1,10 kroner daglig for alle kjøretøy, unntatt elbiler.

Veibruksavgiften på bensin og mineralolje senkes med henholdsvis 0,26 og 0,32 kroner per liter, etter prisjustering.

Endringer i barnetillegg

Barnetillegg for mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger øker fra 35 til 36 kroner per barn per dag.

Barns inntekt vil ikke lenger påvirke barnetillegg for mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Barnetillegget blir gitt uavhengig av barnets inntekt. Disse endringene trer i kraft fra 1. februar for mottakere av arbeidsavklaringspenger og fra 1. juli for mottakere av uføretrygd.

Økning i barnetrygd

Barnetrygden øker for barn mellom 6 og 18 år. Den nye månedlige satsen er 1510 kroner, opp fra 1310 kroner. For barn mellom 0 og 6 år forblir barnetrygden uendret fra 2023, med 1766 kroner per måned.

Lavere barnehagekostnader

Maksprisen for barnehageplass reduseres fra 3000 til 2000 kroner per måned fra 1. august 2024. I de 189 mest spredtbygde distriktskommunene senkes maksprisen ytterligere til 1500 kroner per måned.

Her er en oversikt over familiers potensielle besparelser fra 1. august 2024 (kilde: Regjeringen.no). 

Samla foreldrebetaling (dersom ein betaler makspris)Pris per månad per 1.8 2021Pris per månad 1. august 2024Nominell endring per år
Eitt barn i barnehage – heile landet3 2302 000–13 530
To barn i barnehage – heile landet5 4913 400–23 001
Tre barn i barnehage – heile landet7 1063 400–40 766
Eitt barn i barnehage – sentralitetsindeks 5 og 63 2301 500–19 030
To barn i barnehage – sentralitetsindeks 5 og 65 4912 550–32 351
Tre barn i barnehage – sentralitetsindeks 5 og 67 1062 550–50 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.
 

Privatøkonomi