09-05-2022 13:41

Jobber for å få kvinner til å investere

For oss i Nordea er det et mål å få flere kvinner til å investere - både til egen sparing og i startups. Derfor spiller vi på lag med "Women Investment Network" for å sørge for at kvinner som vil får viktig kompetanse.
Participants of "Learn to invest"
Deltakerne samlet på Nordea-huset i Oslo

Torsdag 5. mai inviterte vi til et spennende arrangement på Nordea-huset. Deltakerne var kvinnelige investorer som går et program i regi av WIN - Women Investment Network. Her fikk de vite mer om sparing og investering, med spesielt fokus på investeringer i oppstartselskaper, eller startups som det også kalles.

Nordea bidrar med sin kunnskap

Håvard Lindtvedt som er leder for oppstartmiljøet i Nordea sier at slike arrangementer er viktige.

 - Nordea ønsker å støtte opp under initiativer som øker kompetansen om investeringer i aksjer. Vi i Startup&Growth gir råd rundt faktorer man må ta hensyn til når man skal investere i Startups, sier Lindtvedt

Arrangementet var en del av et program med flere ulike deler, hvorav Nordeas bidrag utgjør den modulen som tar for seg startup-investeringer, i tillegg til mer generell sparekompetanse. Andre moduler dekkes av blant andre Kjeller Innovasjon og Kvale advokatfirma slik at kvinnene som deltar får en god og grundig innføring i investeringer. 

 - Vi gjør dette som en del av vårt rådgivningskonsept. Dette er samfunnsansvar i praksis. Vi støtter opp under positive initiativer i økosystemet og ønsker å bidra til at flere kvinner investerer. Vi trenger flere investorer og mer risikokapital i startup-verden, sier Lindtvedt.

Håvard Lindtvedt snakker om startup-investering
Nordea har dyktige kvinner og menn, som bidrar til å få frem vårt budskap med engasjement - og er god partner som lytter til våre medlemmer

Jeanette Grendahl, daglig leder i WIN

Samarbeid er bra for alle parter

Jearnett Grendahl er daglig leder for Win. Hun sier deltakerne får mye ut av kurset som helhet og av Nordeas bidrag.

 - Tema for investeringskurset vårt er å motivere og lære kvinner om å investere, med mye fokus på unoterte selskaper som startups. Vi ønsker å få flere kvinner til å ta ansvar for egen økonomi, og etter at man har fått pensjon, bufferkonto og fondsparing på plass, kan ta noe høyere risiko med startups hvor også oppsiden er høyere, sier Grendahl.

Jeanette Grandahl er daglig leder i WIN

Hun setter pris på at Nordea er med på laget.

 - Som en liten bedrift er det viktig å få med de store aktørene som har en stemme i samfunnet, og kan bidra å påvirke positivt og skape ringvirkninger. Nordea har dyktige kvinner og menn, som bidrar til å få frem vårt budskap med engasjement - og er god partner som lytter til våre medlemmer, sier Grendahl.

Kurset inneholder også emner om ulike måter å investere på, hva man bør tenke på som investor, forskjellen på å investere privat eller via selskap, samt juridiske emner.

Les mer om Win Network her

 

Women in Finance
Innsikt