Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Korona: Dette bør du vite om rettighetene dine

03-03-2020 10:57

Forbrukerøkonom Derya Incedursun oppsummerer hvilke regler i arbeidslivet du bør være klar over.

Situasjonen i forbindelse med koronaviruset i Norge skaper stor usikkerhet rundt regler og rettigheter i arbeidslivet. Det er lansert en rekke nye regler, og Nordeas forbrukerøkonom gir deg svar på hva du må vite om blant annet sykepenger og permittering.

Fått bekreftet at du er smittet

Har du vært i kontakt med legen og fått bekreftet at du er smittet, er du arbeidsufør og har rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger reduseres til 3 dager, mot 16 tidligere. Månedslønnen din skal beregnes etter den gjennomsnittlige månedslønnen du har hatt i arbeidsforholdet. Det er de tre siste kalendermånedene før du ble syk som legges til grunn.

Fra og med 4. sykedag tar Nav over. Også her gjelder de samme reglene, men Nav utbetaler likevel ikke sykepenger for et sykepengegrunnlag som overstiger 6G (folketrygdens grunnbeløp per 1. mai 2019 er kr 99 858).

Mistanke om smitte

Hvis legen antar, etter en grundig og faglig vurdering, at du er smittet og ber deg holde deg hjemme i påvente av svar på prøver, blir dette godtatt som grunnlag for sykepenger.

Arbeidsgiver ber deg om å holde deg hjemme

Har du ikke sykemelding og arbeidsgiver oppfordrer deg til å ha hjemmekarantene, er det arbeidsgiver som betaler deg lønn.

Andre i husstanden din er satt i karantene

Er det andre i husstanden din som er satt i karantene uten å være syke, har du ikke rett til sykemelding dersom du på grunn av dette må være hjemme.

Stengte barnehager og skoler

Dersom barnehager og skoler stenger på grunn av koronaviruset, har du rett til å bruke omsorgspenger. Ordningen med omsorgspenger dobles fra 10 til 20 dager per forelder. Arbeidsgiver dekker de første tre dagene med omsorgspenger.

Mistanke om smitte under reise til utlandet

Dersom det er mistanke om at du er smittet mens du er på reise i utlandet, kan du ha rett til sykepenger. Er det under ferien, kan du kreve å få utsatt ferien.

Du blir permittert

Arbeidsgiver har kun adgang til å foreta permittering når det er saklig begrunnet i virksomhetens forhold. I en slik situasjon som vi er i nå, er varselsfristen ved permittering to dager.

Blir du permittert, får du full lønn inntil 6G  i 20 dager. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn i denne perioden er redusert til to dager. Nav dekker fra dag 3 til 20. Når denne perioden er over er arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikt i 26 uker, og du går over til dagpenger fra NAV. De som har inntekt opp til 3G får inntil 80 prosent av full lønn, og de som har inntekt mellom 3G og 6G  får 62,4 prosent av full lønn. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G. Når 26 uker er over, gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt.

Permittering er en midlertidig ordning, du skal ikke utføre arbeid mens permitteringen løper og du er fortsatt ansatt ved bedriften. Worst case-scenario er at de midlertidige problemene i bedriften blir permanente og du blir oppsagt. Blir du oppsagt, vil arbeidsgiver ha lønnsplikt for lovbestemt ( 1 måned) eller avtalt oppsigelsestid. Andre vilkår kan gjelde hvis arbeidsgiver er bundet av en tariffavtale.

Aktuell informasjon om koronaviruset og din bankhverdag: På våre nettsider finner du svar på de mest stilte spørsmålene dine, i tillegg til informasjon om forsikringer, sparing hvordan du best kan kontakte oss

 

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.

Privatøkonomi