25-09-2023 09:56

Kurser 5.000 unge i personlig økonomi

Det har kanskje aldri vært viktigere å lære unge om personlig økonomi. Det er nemlig blant unge forbruksgjelden øker mest. Men dette vil Nordea ta ansvar for å gjøre noe med, gjennom våre egne folk som kurser ungdom landet rundt.
ansatte i trappen
Det er nødvendig med en grunnleggende forståelse for personlig økonomi for å klare overgangen til voksenlivet. Derfor gjennomføres «Nordea i skolen» i september. I Oslo har 88 frivillige meldt seg til tjeneste på ulike skoler.

Altfor mange unge tar fatt på voksenlivet uten å være godt nok rustet til å styre egen økonomi. Da øker også risikoen for økonomiske problemer senere. Ifølge en undersøkelse fra Kredinor øker nå inkassogjelden mest i aldersgruppen 18-25 år. I tillegg er ungdom sårbare for svindelforsøk. Vi ser at svindelofrene blir yngre, og at det særlig er phishing og svindel på Tise eller finn.no som yngre utsettes for. 

Rekordstor interesse for å veilede ungdom

- Det er viktig for Nordea som stor bank og samfunnsaktør å ta ansvar på dette området, mener landssjef og leder for Privatmarked i Nordea Norge, Randi Marjamaa. 

Dette er bakgrunnen for at alle ansatte oppfordres til å bli veiledere i undervisningsoppleggene Nordea tilbyr skoler i hele landet.  

- Jeg har anbefalt flest mulig til å stille som veiledere, sier Marjamaa, som selv har vært ute i klasserommet og erfart hvor nyttig elevene synes det er at vi deler kunnskap om personlig økonomi.

Nå i september er det «Nordea i skolen». Det betyr massiv utrykning til Oslo-skolene i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. 88 frivillige Nordea-ansatte har meldt seg til tjeneste.

- Vi er stolte av at så mange kolleger føler så sterkt for dette. Vi er jo ikke bare bankfolk – vi er også foreldre og medmennesker som ser utfordringene ungdommer møter. Det er et skrikende behov for hjelp, og vi ser at vi kan gjøre en forskjell, sier Bente Rasmussen som er leder for samfunnsansvar i Nordea Norge.

Og undervisningsopplegget vekker ekte interesse blant elevene på 10.trinn.

- Hva man skal bli, hva man kan tjene og hvordan man skal få råd til ting man har lyst på – dette er noe mange er opptatt av. Heldigvis! Sammen med Ungt Entreprenørskap gjør vi temaer som lønn, budsjett, sparing og kreditt forståelig og relevant, forteller Rasmussen. Hvordan man skal unngå å bli svindlet er også integrert i opplegget, og veilederne opplever at dette vekker stort engasjement blant elevene.

Nordea i skolen

 

Landsdekkende satsing

Høstens dugnad i Oslo-skolen blir rekordstor når ansatte rykker ut på skolebesøk til 47 klasser. I tillegg har besøkssenteret på Oslo-kontoret hittil i år mottatt nærmere 1.700 elever på opplæring. Men Nordeas satsing på økonomiopplæring er enda mer omfattende. 

 -Dette er et ansvar vi tar i hele landet, hele året. Særlig gjennom vårt undervisningsopplegg Økonomipeil som vi har utviklet med forankring i overordnet læreplan for skolene. Dette programmet tilbys ungdomsskoler (9. og 10. trinn) og videregående skoler i store deler av landet. Opplæring skjer både i klasserommene og ved at skoleklasser kommer på besøk i banklokalene våre fra nord til sør, sier Rasmussen.

Det er økende interesse for programmet som presenteres nærmere på nordea.no/ungokonomi. Ved utgangen av 2023 vil Nordea ha nådd ut til mer enn 5.000 skoleelever i hele landet.

- Dette er resultatet av at våre ansatte gir av seg selv for å gi unge en god start på sitt økonomiske liv. Jeg kan ikke tenke meg en bedre investering vi som bank kan gjøre, avslutter Randi Marjamaa.   

Privatøkonomi