27-09-2023 14:22

– Må hele tiden være i forkant av begivenhetene

Iren Jensen dypdykker inn i selskaper og finner ut hvilke av dem man kan investere i uten å risikere at selskapene ikke betaler tilbake.
iren
- Vi har aldri hatt tap eller såkalte «fallen angels» i porteføljen. Det viser hvor flinke vi har vært til å fange opp risikofaktorer tidlig, sier Iren Jensen som er leder for kredittanalyse i Nordea Asset Management.

Nordea Asset Management er Nordens største kapitalforvalter med over 4000 milliarder kroner. Men hvem er det som arbeider med forvaltning og som styrer hvilke investeringer som gjøres i fondene? I en miniserie fremover vil vi snakke med ulike eksperter som forvalter for Nordea Fondene. 

Nordea Asset Managements renteteam forvalter verdier for rundt 135 milliarder kroner på vegne av kunder, deriblant Nordea Fondene. Iren Jensen har ansvar for å utarbeide modeller og analyser som er avgjørende når teamet beslutter hvor milliardene skal investeres. 

–  Hvordan er arbeidsdagen din som leder for kredittanalyse? 

– Jeg kartlegger kredittrisikoen til et selskap. Vi investerer i obligasjonene til et selskap, i praksis betyr det at vi gir lån til selskapet. Da er det viktig å se på blant annet gjeldsbyrde, gjeldsbetjeningsevne, egenkapitalandel samt risikoer i forretningsmodell, ledelse og ESG. 

 

Iren Jensen

Alder: 54
Utdannelse: MBA + Master of Sc. (Finance)
Stilling: Leder for kredittanalyse – norske selskaper
Antall år du har vært i stillingen: 15
Antall år i Nordea: 20 
Fritidsinteresser: Dykking og kunst (spesielt gatekunst). 

–  Og du leder arbeidet med å lage Nordea Asset Managements egne analyser. Hvorfor er det så viktig?  
– Vi gjør det for å være i forkant av begivenhetene. Vi samler all offentlig informasjon vi klarer om selskapene, og gjør grundige og detaljerte analyser der vi prøver å fange opp alle slags risikofaktorer. Vi har også møter direkte med flesteparten av selskapene for å få mest og best mulig informasjon før det tas beslutninger om å kjøpe eller selge obligasjoner i et selskap. Vi har cirka 150 selskaper i porteføljen som vi følger nøye. 

– Hvor viktige har disse analysene og modellene vært for å skape de solide porteføljene Nordea Fondene nå har? 

– Nordea Asset Management, som forvalter av Nordea Fondene, har hatt egen og uavhengig kredittanalyse siden 1991. Vi har aldri hatt tap eller såkalte «fallen angels» i porteføljen. Det viser hvor flinke vi har vært til å fange opp risikofaktorer tidlig. Det handler ikke nødvendigvis om å finne vinnerne, men å unngå taperne. 

– Kan du nevne eksempler på faktorer som kan påvirke vurderingen av risikoen knyttet til et selskap? 

– Det kan være alt fra lakseskatt til Ukraina-krigen. Det kommer an på hvilken bransje man opererer i. Under korona hadde vi egne effektanalyser på alle selskapene i porteføljen. 

– Hvilke egenskaper tenker du er de viktigste for å være god i jobben din? 

– Man bør være rask i vendingen, analytisk, nøyaktig, god på tall og ikke minst systematisk. 

– Hva opplever du at fagmessig at er mest krevende i jobben?          

– Skiftende rammevilkår for selskapene gjør at vi må være på alerten og prøver å være i forkant – for å identifisere selskaper som vil «tape», hvilke som er robuste nok til å «stå i det» og hvilke som blir «vinnere».

Fakta om Fond:

  • Et fond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. 
  • Som fondssparer kjøper du andeler i fondet og får avkastning etter hvor mange andeler du eier. Han, hun eller hen som følger opp fondets investeringer, kalles en forvalter.
  • Forvalteren følger med på markedet og kjøper og selger investeringer for fondet. Forvalterens målsetning er å oppnå best mulig risikojustert avkastning. 
  • Du finner oversikt over alle våre fond i Fondslisten.