26-11-2021 11:17

Nordea aksepterer ikke nylige synspunkter i rapport fra Markets

Synspunktene som ble uttrykt i Nordea Markets-rapporten publisert 20. november 2021 om covid-19-vaksinen, representerer ikke Nordeas offisielle holdning og er ikke i tråd med våre etiske retningslinjer eller verdier. Den aktuelle rapporten er fjernet fra nettstedet vårt.

– Det er tydelig at vi i dette tilfellet har begått en feil, og det beklager vi. Jeg vil forsikre alle kunder og interessenter om at Nordea vil fortsette å publisere troverdige analyser og forskning av høy integritet og relevans, sier Martin Persson, leder av Large Corporates & Institutions i Nordea.

– Som bank er det bankvirksomhet som er ekspertisen vår – å støtte og gi råd til kundene våre om økonomi. Medisinsk rådgivning overlater vi til ekspertene, og derfor følger vi som selskap myndighetenes råd om vaksinering mot covid-19.

Nordea har innledet en intern gjennomgang for å få klarhet i hvordan analysen ble utført, og prosessen bak publiseringen.

Om oss