02-03-2022 13:48

Nordea Asset Management ekskluderer russiske investeringer

Nordea Asset Management (NAM) har besluttet å ekskludere alle russiske investeringer, inkludert statsobligasjoner, aksjer og obligasjoner. NAM har jobbet med å redusere eksponeringen mot Russland en stund, og i tråd med beslutningen om ekskludering vil de fortsette med det så langt det er mulig.

Ekskluderingen gjelder for alle Nordeas fond. Enkelte fond har regler som kan kreve at en viss eksponering mot Russland beholdes, men dette undersøkes nå nærmere.

Den fullstendige ekskluderingen følger en beslutning om karantene av russiske statsobligasjoner og aksjer og obligasjoner i statseide eller statskontrollerte selskaper som trådte i kraft 23. februar.

Les også: Nordea står sammen med Ukraina

Børs og investering