2022-03-02 13:43

Nordea Asset Management exkluderar ryska investeringar

Nordea Asset Management (NAM) har beslutat att exkludera alla ryska investeringar, däribland statsobligationer, aktier och företagsobligationer. NAM har redan börjat minska sina innehav i ryska värdepapper sedan en tid tillbaka, och beslutet om exkludering innebär att vi fortsätter med detta, så långt det är möjligt.

Alla Nordeas fonder omfattas av exkluderingen. Vissa fonder har regler som kan innebära att de måste behålla vissa ryska innehav, men detta ses nu över.

Exkluderingen kommer efter ett beslut om att sätta alla investeringar i ryska statsobligationer och aktier/obligationer i ryska statsägda eller statskontrollerade företag i karantän. Beslutet började gälla 23 februari.

Läs också: Nordea står vid Ukrainas sida

Börs och investeringar