05-04-2022 08:00

Nordea Finance klar med ny sirkulær IT-leasing

Nordea Finance lanserer nå et nytt, sirkulært IT-leasingprodukt i Norge, der målet er å øke bruken av resirkulerte og gjenbrukte datamaskiner, skrivere og andre typer utstyr.
Guy configures the computer for mining cryptocurrency

Produksjon av IT-utstyr er ressurskrevende og har et stort karbonavtrykk. I tillegg har enkelte av komponentene en høy grad av giftig innhold, mens andre kan gjenvinnes og bør resirkuleres på riktig måte.

Elektronisk avfall er en av de raskest voksende avfallsstrømmene i EU, der mindre enn 40 % av e-avfallet resirkuleres. Betydelige verdier går tapt når helt eller delvis fungerende produkter kastes.

En løsning er å håndtere hele livssyklusen til utstyret. Derfor tilbyr Nordea Finance nå en ny type IT-leasing knyttet til produktserien Bærekraftig valg

Sikkert og enkelt

– Vi ønsker å støtte kundene våre i overgangen til mer bærekraftig drift, og vi vil bidra til at vi når Nordeas langsiktige miljø- og bærekraftsmål, forklarer Ole Morten Skaugseth, salgsdirektør i Technology Finance, Nordea Finance Equipment.

– Riktig IT-utstyr til ansatte er avgjørende for mange bedrifter, men stadige utskiftninger både koster mye og har negative konsekvenser for miljøet. Med det nye, sirkulære leasingproduktet utvider vi levetiden på IT-utstyr samtidig som kunden kan være trygg på at utdatert utstyr håndteres på en måte som tar hensyn til naturen.

IT-leasingproduktet tilbys til kunder i Norge. Fokuset er på en sikker og enkel prosess for kundene. Utstyret hentes i kundens lokaler, og når det returneres, slettes alle data av autoriserte partnere.

Nordea Finance vil samarbeide med en partner og levere miljørapporter med relevante tall for leasingavtalen. Det gjør det enklere for kundene å se effekten leasingavtalen har på bedriftens egen bærekraftsrapportering.

Ole Morten Skaugseth synes det nye tilbudet er en god løsning på flere av utfordringene knyttet til bærekraft som små og mellomstore bedrifter må håndtere:

– Integrering av bærekraft i bedriften krever kunnskap og ressurser siden det er mange forskrifter og standarder å forholde seg til. Vi vil gjøre det lett for bedrifter å gå fra bruk og kast til bruk og gjenbruk. Han legger til:

– Den nye løsningen er i tråd med EUs Circular Economy Action Plan og er derfor også en måte for bedrifter å bevege seg i riktig retning på, og vi håper vi kan tilby flere tilbud med utgangspunkt i sirkulær tenkning i fremtiden.

Vil du vite mer om Nordea Finance?

Nordea Finance tilbyr en rekke løsninger for objektfinansiering,
salgsfinansiering og finansiering av fordringer. 

 

Les mer
Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft