02-06-2022 10:00

Nordea kommenterer svindeletterforskningen i Norge

Torsdag 2. juni 2022 suspenderte Nordea ytterligere to ansatte i Norge. Dette er andre del av en pågående etterforskning av lån som skal være utbetalt på uriktig grunnlag. Personene er arrestert av politiet på bakgrunn av mistanke om svindel som følge av Nordeas politianmeldelse.
Oslo City in sunset light Norway

Nordea anmeldte saken til politiet tidligere i år og har deretter aktivt støttet politiets etterforskning. Til sammen har Nordea etterforsket og suspendert fire norske ansatte. De har nå blitt arrestert av politiet og har status som mistenkte i saken.

Nordea oppdaget sakene for flere måneder siden og har siden da overvåket de aktuelle ansatte og etterforsket saken i tett samarbeid med politiet.

Nordea som selskap er ikke under etterforskning i saken.

Nordea vil aldri akseptere å bli benyttet til handlinger som kan bidra til noen form for svindel, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet. Hvis vi oppdager atferd vi anser som uvanlig, etterforsker vi det. Er det grunnlag for det, rapporterer vi mistanker til myndighetene.

Om oss