24-04-2023 08:39

Nordea Liv i toppsjiktet på likestilling

Nordea Liv lander på en 6. plass i årets SHE Index, som måler kjønnsbalansen i 85 store selskaper i Norge.
Group of people having meeting

– Dette er et solid resultat innenfor et felt som er viktig for oss. Vi arbeider kontinuerlig med å fremme likestilling og mangfold. Både fordi det er i tråd med våre verdier og fordi det gir oss bedre konkurransekraft sier administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind.

SHE Index er et måleverktøy som er utviklet for å måle den faktiske kjønnsbalansen i store norske selskap. Maksimal score er 100, og poengene deles ut basert på kjønnsfordelingen i ledelsen (vektes 60 prosent) og en spørreundersøkelse (vektes 40 prosent).

Nordea Liv faller i år fra 96 til 94 poeng grunnet at det er kommet inn flere kvinner enn menn på mellomledernivå. 

– Vi har gjennom mange år satset på talenter av begge kjønn, og vi ser at det er viktig at alle i selskapet, fra topp til bunn, er bevisste på mangfold, forteller Lind. 

Solid fremgang for Nordea Norge

Nordea Norge går opp fra 63 til 70 poeng. Det gjør at Nordea Norge går opp 13 plasser og lander på en 48.plass.

Nordea Norge har fortsatt som mål å klatre høyere på denne listen, og har blant annet forpliktet seg til likestillingsarbeid gjennom Kvinner i Finans Charter, som er et opprop for å øke andelen kvinner i ledende posisjoner og spesialistfunksjoner i finansnæringen.