18-03-2024 10:20

Nordea Norge Verdi kåret til beste norske aksjefond

Nordea Norge Verdi gikk til helt til topps i den prestisjetunge kåringen utført av Morningstar. Også i kåringen av beste globale aksjefond vant Nordea. På bildet ser du prisvinnerne, investeringsdirektør Robert Næss og porteføljeforvalter Ruben Knudsen
Robert Næss og Ruben Knudsen

Nordea Norge Verdi, forvaltet av investeringsdirektør Robert Næss, er nok en gang kåret til beste norske aksjefond. Den ettertraktede utmerkelsen fra analysebyrået Morningstar er basert på fondets risikojusterte avkastning over tid. Fondet har 5,1 milliarder kroner til forvaltning.

- Vi vant nøyaktig samme pris for dette fondet for 10 år siden i 2014. At vi nok en gang mottar prisen, viser at strategien bak det aktivt forvaltede fondet er solid og gir god avkastning over tid. Det handler om å kjøpe gode og veldrevne selskaper som tjener penger stort sett hvert år, og selskaper som har en grei verdsettelse, som vi har troen på at gir en god avkastning over tid, sier investeringsdirektør Robert Næss.

Avkastning på 746 prosent de siste 20 årene

Nordea Norge Verdi har hatt en årlig avkastning på over 10,7 prosent de siste 10 årene. Fondets referanseindeks, Oslo Børs Fondindeks, har til sammenligning steget årlig med 8,4 prosent i samme periode. Samlet avkastning over en tiårsperiode var 175 prosent for Nordea Norge Verdi, mens børsen havnet på 124 prosent i perioden*.

- De siste 20 årene har fondet levert 11,3 prosent årlig avkastning, mot Oslo Børs sine 9,3 prosent. Samlet avkastning er på 746 prosent mot børsens 496 prosent. Og da er det viktig å huske på at fondet tilstreber å ha lavere risiko enn de fleste andre norske aksjefond, sier Næss og legger til at prisen er en hyggelig anerkjennelse for han og resten av teamet han leder.  

- I det daglige har vi mest fokus på de aksjene som går dårlig eller de aksjene vi skulle kjøpt for å få enda bedre avkastning. Da er det greit å stoppe opp litt og se at vi har levert god avkastning til kundene våre.

Få mer informasjon om Nordea Norge Verdi her 

Pris for beste globale aksjefond 

Nordea Global Enhanced growth NOK mottok prisen for beste globale aksjefond. Fondet har oppnådd en avkastning på 156 prosent målt mot fondetsreferanseindeks på 139 prosent siden det ble etablert i 2017. Strategien har om lag 55 milliarder kroner til forvaltning. 

Ifølge porteføljeforvalter Ruben Knudsen er strategien bak fondet den såkalte Enhanced-prosessen, hvor Nordea-teamet benytter en egenutviklet faktormodell for å overvekte selskaper som ser attraktive ut med tanke på verdsettelse, kvalitet, vekst og momentum.

- Strategien er utformet for å være nærmere referanseindeksen enn hva et normalt aktivt fond ellers ville gjort, vi prøver å finne midtveien mellom passive og aktive strategier, så det er veldig tilfredsstillende at vi har slått referanseindeksen relativt jevnt siden fondet ble lansert i 2017, sier Knudsen.

- Hva betyr det å motta prisen for beste globale aksjefond?

- Det er en stor ære å motta prisen nettopp i kategorien globale aksjefond. Tilgangen på globale midler er stor, så det er mange konkurrenter vi har utklasset. Prisen er en anerkjennelse på at vi er best i klassen på aksjeutvelgelse i alle regioner, fra Japan til fintech-selskapene i Silicon Valley. 

Få mer informasjon om Nordea Global Enhanced growth NOK her 

* Alle avkastningstall er beregnet per 29. februar 2024.

Merk at et fonds historiske avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Investering i fond innebærer alltid en risiko. Investerte penger kan øke eller synke i verdi, og det finnes ingen garanti for at du vil få tilbake hele beløpet du investerte. 

 

Morningstar Award:

  • Morningstar kårer hvert år de beste fondene som selges i Norge. Morningstar har valgt ut fem kategorier som er spesielt interessante for norske fondssparere, der det i tillegg finnes mange dyktige forvaltere.
  • I disse har Morningstar undersøkt de historiske prestasjonene over de siste fem kalenderårene, med vekt på året 2023. I tillegg justerer de for forskjeller i risikotaking slik at jevn verdiutvikling premieres for å finne de fondene som har prestert best.
  • Prisene anerkjenner de fondene og kapitalforvalterne som har tjent investorer godt over lang tid og som Morningstar Manager Research-team tror vil kunne levere konkurransedyktig risikojustert avkastning over tid.