15-06-2022 10:24

Nordea øker innskuddsrenten

Nordea øker renten på innskudd. Bakgrunnen for rentehevningen er utviklingen i pengemarkedsrentene og konkurransesituasjonen.
Randi Marjamaa outside of Nordea headquarters
Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Rentesatsen på Sparekonto Ekstra økes med 0,25 prosentpoeng. Beste rentesats vil være 1,50 prosent.

 - Tilbakemeldingen fra kundene er at mange vurderer og ønsker alternativer til aksjemarkedet når børsene svinger mye. Vi gjør fortløpende vurderinger av prisene, og ønsker å tilby kundene våre enda mer attraktive risikofrie alternativer, sier leder for personmarkedet i Nordea Norge, Randi Marjamaa.

Interessen for innskudd har økt betydelig gjennom året. For Sparekonto Ekstra har volumet av innskudd mer enn doblet seg fra januar.

 - Mange opplever nå store økninger i utgiftene til alt fra drivstoff til matvarer. Rentene er også på vei opp, og mange vil ha behov for å sette av ekstra midler til å tåle fremtidige kostnadsøkninger, sier Marjamaa.

Også for fastrenteinnskudd økes satsene. For binding i ett år økes satsen med 0,6 prosentpoeng til 2,0 prosent. Alle som har valgt å binde innskudd i løpet av juni, vil få den nye rentesatsen. Nye rentesatser på flytende rente vil gjelde fra 15. august 2022.

Se nordea.no for mer informasjon. Alle kunder som får renteendring vil få informasjon i nett- og mobilbanken eller motta brev i posten.

 
Privatøkonomi