18-10-2022 14:50

Nordea øker innskuddsrenter

Leder for personmarkedet i Nordea Norge, Randi Marjamaa.

Flere setter av ekstra penger foran det som kan bli en krevende økonomisk vinter. Nordea øker nå innskuddsrenten på bufferkonto, samtidig som renten på fastrenteinnskudd stiger.

Rentesatsen på kontoen Bufferspar øker med 0,25 prosentpoeng til 1,75 prosent. Bakgrunnen er økte pengemarkedsrenter samt større grad av sparing blant privatkunder.

– Vi ser at flere nå setter av beløp som buffer foran det som kan bli en krevende privatøkonomisk periode, og ønsker å stimulere dette videre. Samtidig har Norges Bank signalisert at rentene vil kunne økes ytterligere i tiden fremover, sier leder for personmarkedet i Nordea Norge, Randi Marjamaa.

Interessen for innskudd har økt betydelig i takt med økende renter gjennom året. Samtidig tar mange kunder kontakt for rådgivning rundt en mer anstrengt privatøkonomi.

– Antall henvendelser fra kunder øker kraftig, og vi har rundt 30 prosent flere rådgivningsmøter nå sammenlignet med samme periode i fjor. De fleste kan ta grep i forhold til å redusere forbruk, men et fast råd er å forsøke å bygge en buffer for uforutsette utgifter, og dette kan bli svært viktig fremover, sier Marjamaa.

Også på fastrenteinnskudd økes nå satsen med 0,10 prosentpoeng til 3,6 prosent for binding av innskudd for 12 måneder.

– Vi har sett flere etterspør gode alternativer for lengre sparing, og ønsker å gi gode alternativer prismessig også her, sier Marjamaa.

Se nordea.no for mer informasjon. Alle kunder som får renteendring vil få informasjon i nett- og mobilbanken eller motta brev i posten.

For mer informasjon

Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør Nordea Norge, mobil 40882373

Om oss