07-03-2024 08:00

Nordea på god vei mot å nå utslippsmål

Nordea fortsetter den positive utviklingen i arbeidet med å redusere utslipp fra utlåns- og investeringsporteføljene. Absolutte utslipp fra utlånsporteføljen har gått ned med hele 29 % sammenlignet med 2019.
Anja Hannerz
Anja Hannerz, Head of Nordea Group Sustainability.

Nordea har forpliktet seg til å bli en bank med netto nullutslipp senest innen 2050. For å nå dette målet har vi satt et delmål for 2030 om å redusere karbonutslipp fra utlånsporteføljen på 324 milliarder euro og investeringsporteføljen på 378 milliarder euro med 40–50 % sammenlignet med 2019. Nye tall viser en solid fremgang i alle porteføljer i 2023. I utlånsporteføljen har finansierte utslipp har gått ned med omtrent 29 %.

– Dette viser at vi er genuint opptatt av å nå målene om lavere utslipp, og at kundene våre også er opptatt av å bidra positivt til samfunnet. Vår jobb er å støtte kundene i omstillingen og vise fordelene med en bærekraftig forretningsmodell, sier Anja Hannerz, leder av Nordea Group Sustainability.

Sterk vekst i ESG-investeringer

Stadig flere Nordea-kunder velger bærekraftige investeringsprodukter, og andelen bærekraftige investeringer i porteføljene har økt. I 2023 ble opptil 69 % av forvaltningskapitalen klassifisert som ESG-investeringer. Det betyr at vi tar hensyn til miljømessige, sosiale og forretningsetiske faktorer i porteføljeforvaltningen i tillegg til tradisjonelle investeringskriterier. Med andre ord oppfyller det meste av Nordeas forvaltningskapital kravene i Artikkel 8 eller 9 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR), og selskapene vi investerer i, må forplikte seg til klimamålene i Parisavtalen.

– Folk bør definitivt tenke langsiktig når det gjelder bærekraftige investeringer. På kort sikt kan avkastningen svinge og gå fra vekst til sporadiske fall, men på lang sikt mener vi fokus på bærekraft er en vinnerstrategi. Penger som plasseres i bærekraftige og ansvarlige prosjekter, jobber for omstillingen i samfunnet. I tillegg har undersøkelser vist at selskaper med en bærekraftig forretningsmodell er bedre på å håndtere økonomisk og omdømmemessig risiko, sier Anja Hannerz.

Nordea får også anerkjennelse for de høye ambisjonene i ulike eksterne rangeringer. Vi havnet for eksempel nok en gang blant de 100 mest bærekraftige selskapene i verden i årets rangering fra medie- og analyseselskapet Corporate Knights.

Nå går Nordea over i den neste fasen i klimaarbeidet innen bilfinansiering og leasing. Veitransport er en viktig brikke i arbeidet mot netto nullutslipp. I februar 2024 satte vi derfor et mål om lavere utslipp fra finansiering av person- og varebiler for å legge til rette for at kundene våre kan kjøpe biler med lavere utslipp.

 

Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft