27-05-2021 16:14

Nordea satser på klimavennlige prosjekter: Gunstige lån for grønn eiendomsutvikling

Nordea ønsker å samarbeide med bedrifter som tar klima og sammfunnsansvar på alvor. Belønningen for innsatsen er tett oppfølging, rådgivning – og ikke minst gunstig finansiering. Nordea ønsker å samarbeide med bedrifter som tar bærekraft på alvor. Belønningen for innsatsen er tett oppfølging, rådgivning – og ikke minst gunstig finansiering. Aspelin Ramms renoveringen av Pressen Hus i Oslo er et slikt eksempel.
På Pressens Hus

– Spesielt i de siste årene er vår opplevelse at Nordea har vært mer foroverlent, både med hensyn til tradisjonell finansiering av fast eiendom og i den senere tid spesielt opp mot miljø og ESG.

Det sier Kenneth Harstad i Aspelin Ramm. Han er prosjektleder på Pressens Hus, et rehabiliteringsprosjekt finansiert med grønt lån i Nordea.

– Her ser vi virkelig at vi kan være med og gjøre en forskjell. Å ta gamle bygg og gjøre dem mer miljøvennlige kan være et viktig bidrag til det grønne skiftet, sier bærekraftsansvarlig for bedriftsmarkedet i Nordea, Kristina Løvenskiold.

Nordea med gunstige lån for grønne byggeprosjekter

Løvenskiold forteller at grønn finansiering til nå primært har handlet om nybygg, men at en stadig større del av dette markedet kommer til å bestå av renoverings- og rehabiliteringsprosjekter fremover.

– Vi er avhengig av at noen går foran, brøyter veien og trekker markedet med. Så det er viktig for oss å ha kunder som Aspelin Ramm, sier hun, og forteller at målet er å øke andelen grønne lån, og støtte kunder som vil jobbe mer bærekraftig.

– Vi skal ikke bare være en stille mottaker av en søknad om et grønt lån, vi skal også rådgi kundene på hva som må gjøres for å ta de rette grepene. Og så ligger det noen økonomiske gulrøtter der, selvfølgelig, sier Nordeas kundeansvarlige for Aspelin Ramm, Rune Nielsen.

Hvem kan få grønne lån?

Nordea gir grønn finansiering dersom man enten har en miljøsertifisert eiendom, som BREEAM med minimum very good-krav, Svanemerket eller energimerking A eller B. Grønn finansiering kan også gis som et rehabiliteringslån, hvor man har fått redusert energiforbruket med minimum 25 %. Også byggelån hvor man bygger for å oppnå miljøsertifisering eller ny energimerking, kan gis i form av grønn finansiering.

Les mer om Grønne bedriftslån

Tar samfunnsansvar

Som Nordens største finanskonsern ønsker Nordea å være med på å dytte eiendomsbransjen i riktig retning. Kristina Løvenskiold forteller at Nordea har et mål om å bli ledende når det gjelder bærekraft.

– Vi må bidra til utviklingen, og gjerne også pushe den og ligge litt foran. Det går på vårt totale ansvar for at ESG-skiftet går i riktig retning, og at vi kan ta med oss kundene på det, sier hun.

Det ansvaret mener Aspelin Ramm at Nordea tar.

– Bankene legger konkrete premisser for hvordan prosjekter skal gjennomføres, så de bør være bevisst sin påvirkningskraft for å trekke eiendomsbransjen i riktig retning. Nordea er en viktig partner for oss, og vi ser det som veldig positivt for samarbeidet at de har utarbeidet et rammeverk for grønn finansiering av rehabiliteringsprosjekter, sier Harstad.

Viktig i anbudsprosesser

De stadig strengere miljøkravene i anbudsprosesser, setter fokus på grønn eiendomsutvikling. Å kunne vise til at man jobber bærekraftig er ikke lenger bare en bonus,

det er forretningskritisk. Løvenskiold tror også man vil se at bygg som møter fremtidens miljøkrav vil ha en fordel i markedet.

– Det snakkes om at det kan bli vanskeligere å få solgt eiendommer til en god pris dersom man ikke har sertifisering eller energimerking på et høyt nivå. Det gjør noe med hele standarden til markedet, sier hun.

Høye ambisjoner og høy kvalitet på Pressens Hus

Et godt eksempel på rehabilitering av et eksisterende bygg er Aspelin Ramm-prosjektet Pressens Hus. To verneverdige bygg fra 1890-tallet er slått sammen, med mål om å bevare bygningenes karakter og særpreg.

– Ikke alle hadde vært villig til å gå løs på et så komplekst prosjekt med så høye ambisjoner, men de gjør gjerne det lille ekstra, og det synes også på resultatet, sier Nielsen.

For eiendomsutvikleren er rehabilitering, ombruk og gjenbruk en viktig del av virksomheten, og de har et mål om å bidra til en bærekraftig byutvikling.

– Det vi kan ta vare på og gi nytt liv, skal vi rehabilitere. Ny bruk er viktig fra et bærekraftperspektiv, og gamle bygg kan gi en spesiell egenart til et lokale. Vi tror det har mye å si for brukerens trivsel og effektivitet, sier Harstad.

– Det er imponerende å få en BREEAM-sertifisering på et så gammelt bygg, for det er en del begrensninger for hva du kan gjøre med verneverdige bygg, forteller kundeansvarlig Nielsen. Han mener Pressens Hus er et godt eksempel på grønn rehabilitering.

– Det er gjennomgående god kvalitet på byggene Aspelin Ramm har rehabilitert, og de er opptatt av at eiendommene skal kunne stå i mange generasjoner. Det å tenke langsiktig på den måten er bærekraftig, og noe vi i Nordea kan stille oss bak, avslutter han.

Er ditt byggeprosjekt kvalifisert for grønn finansiering? Snakk med en av våre rådgivere.

 

Bærekraft
Finansiering