Derya
Foto: Derya Incedursun, forbrukerøkonom

Skattemeldingen: Ikke gå glipp av disse fradragene

Derya Incedursun

09-04-2024 12:43

Sjekk at opplysningene i skattemeldingen stemmer, og fyll ut opplysninger som Skatteetaten ikke har, men som du er forpliktet til å informere om.

Det er to fradrag som fortjener ekstra oppmerksomhet i år. Dette gjelder spesielt for de som har benyttet seg av Klarna for kjøp eller som er medlåntakere på et boliglån. 

Klarna

For de som har lån, rapporterer normalt långiver inn betalte renter til Skatteetaten. Disse rentene blir vanligvis forhåndsutfylt i skattemeldingen din. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette ikke gjelder for renter betalt til Klarna.

Med over 1,2 millioner aktive brukere av Klarnas app i Norge hver måned, er dette relevant for mange. Dersom du har betalt renter til Klarna, må du selv legge inn disse under posten "Bank, lån og forsikring" og videre under "Andre lån". 

Er du usikker på hvor mye du har betalt i renter, kan du sjekke kjøpshistorikken din på Klarnas nettsted eller i appen. 

Hvis du hadde utestående gjeld til Klarna ved utgangen av 31. desember 2023, kan du også føre opp dette beløpet som et lån under "Andre lån".

Dersom du har betalt renter til Klarna i tidligere år uten å ha ført dette opp i skattemeldingene din, er det fortsatt mulig å gjøre korrigeringer. Skattemeldingen kan endres tilbake til og med 2020.

En viktig endring for de som har lån sammen 

Fra og med dette året innfører Skatteetaten en viktig endring i hvordan lån og rentefradrag fordeles mellom medlåntakere i skattemeldingen.

Tidligere ble hele lånebeløpet og fradraget ført opp på skattemeldingen til hovedlåntakeren. Nå vil lånet og rentefradraget deles likt mellom begge låntakernes skattemeldinger.

Denne nye ordningen innebærer at hvis du og eksempelvis din samboer eller ektefelle har felles lån, vil dere hver se halvparten av lånet og rentene oppført på deres skattemeldinger.

Det er viktig å være oppmerksom på at denne endringen reduserer det samlede fradraget du tidligere har hatt, og potensielt føre til en uventet restskatt, hvis du har vært hovedlåntaker.

Dersom dere ønsker en lik fordeling slik den nye ordningen legger opp til, trenger dere ikke å gjøre noe. Men hvis denne fordelingen ikke reflekterer deres faktiske avtale, er det viktig at begge parter foretar nødvendige endringer i skattemeldingen. Husk at den totale fordelingen må utgjøre 100 prosent.

Fradrag kan fritt fordeles mellom ektefeller, men samboere har ikke samme fleksibilitet. For samboere skal lånet deles likt, med mindre det finnes en avtale, for eksempel en samboeravtale, som spesifiserer et annet ansvarsforhold for lånet.

Sjekk at tallene som er ferdigutfylte i skattemeldingen, stemmer 

Foreldrefradrag for utgifter til pass og stell av barn som var under 12 år i 2023. Dette er kostnader til typisk barnehage, dagmamma og SFO. Fradraget er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første. Det har ingen betydning hvordan utgiftene fordeler seg mellom barna. Har du for eksempel to barn under 12 år, kan du kreve fradrag for kostnader på 40 000 kroner, selv om hele beløpet gjelder pass og stell av bare ett av barna. På foreldrefradrag kan du også føre opp ekstra reisevei dersom du leverer og henter barnet ditt på vei til og fra jobb.

Gjeldsrente er renter du betaler for å låne penger. Har du for eksempel boliglån, kan du kreve 22 prosent fradrag for gjeldsrenten.

Aksjefradrag for aksjer du har solgt med tap. Skattesatsen på fradrag for tap er 37,84 prosent. 

Poster du må fylle inn selv i skattemeldingen

Du får reisefradrag hvis reiseveien til og fra jobb er over 37 kilometer, og reisekostnadene dine overstiger 14.400 kroner i året. Utover dette egenandelsbeløpet, får du fradrag for kostnader opptil 97.000 kroner.

Pendlerfradrag for utgifter du dekker selv og som er en ekstra kostnad for deg (kost, losji og besøksreiser) kan du få fradrag for. Har du kokemuligheter i tilknytning til pendlerboligen, er det ikke fradragsrett for kostutgifter. 

Leieinntekter fra utleie av av bolig må du legge inn selv. Det er ulike skatteregler for ulike typer utleieforhold, og det er viktig å rapportere inn riktig for å unngå tilleggsskatt. Ved skattepliktige leieinntekter kan du fradragsføre utgifter knyttet til utleien. Ved skattefrie leieinntekter, kan du ikke fradragsføre utgifter knyttet til utleien, og du trenger heller ikke føre opp leieinntektene i skattemeldingen.

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.
 

Privatøkonomi