Solid resultat i urolige tider

Frank Vang-Jensen

28-04-2022 07:03

Begynnelsen av 2022 var preget av ekstraordinære hendelser. I løpet av de første par månedene var vi vitne til en ny pandemibølge før restriksjonene raskt ble opphevet. Og i slutten av februar startet krigen i Ukraina og rystet i grunnvollene i samfunnet vårt – fred, sikkerhet og stabilitet.

Tankene våre går til alle som lider og er bekymret for sine nærmeste. Vi bærer det ansvaret vi har i samfunnet ved å støtte medarbeidere og kunder, hjelpe innbyggerne i Ukraina og opprettholde driftskontinuiteten.

Vi har ingen virksomhet i Ukraina, og eksponeringen mot Russland er veldig begrenset. Vi besluttet å legge ned virksomheten vår i Russland i 2019 og ferdigstilte den prosessen i første kvartal. Vi har også besluttet å avvikle alle fondsinvesteringer knyttet til Russland.

Nordea er en solid bank som fortsatt er en trygg og pålitelig partner for kunder, medarbeidere, aksjonærer og samfunnet som helhet. Vår styrke har blitt testet og bevist gjennom hele bankens historie. Resultatet vårt i første kvartal er intet unntak.

I første kvartal fortsatte vi den gode utviklingen og økte forretningsaktiviteten, skapte høy kundeaktivitet og vant markedsandeler i hele Norden.

Boliglånsvolumet økte med 7 %. Utlån til små og mellomstore bedrifter økte med 6 %. Utlån til store selskaper økte i andre kvartal på rad og steg med 11 % samtidig som lønnsomheten var god.

Selv om vi leverte et godt kvartalsresultat, har krigen i Ukraina påvirket virksomheten vår. Midler til forvaltning gikk ned med 5 % fra forrige kvartal på grunn av urolige markeder, og mange bedriftsfinansieringer ble utsatt. Kundeaktiviteten er i ferd med å ta seg opp igjen, men det er ingen tvil om at det fortsatt er stor økonomisk usikkerhet, og tilliten hos både bedrifter og forbrukere er mer sårbar enn i 2021.

Alt i alt er Nordea fortsatt en solid og stabil bank til tross for urolighetene i omverdenen. Vi er nå inne i den nye strategiperioden, som er 2022–25. Det økonomiske målet for 2025 står fast – en avkastning på egenkapital på over 13 % – og det skal vi oppnå. For å klare det har vi justert hovedprioriteringene våre, som er å skape den beste kundeopplevelsen i alle kanaler, å drive fokusert og lønnsom vekst, og å øke drifts- og kapitaleffektiviteten.

Dette er veien vår videre – vi vil være den foretrukne partneren for kunder i Norden som trenger et bredt utvalg finanstjenester. I både gode og utfordrende tider.

Kvartalsresultater
Om oss
Blogg