Stabilt resultat i turbulenta tider

Frank Vang-Jensen

2022-04-28 07:21

Inledningen på 2022 har präglats av extraordinära händelser. Under årets första månader kom ytterligare en pandemivåg, varpå restriktionerna drogs tillbaka med kort varsel. I slutet av februari startade sedan det krig som har skakat vårt samhälles grundfundament – fred, säkerhet och stabilitet.

Våra tankar går till alla dem som lider och oroar sig för sina nära och kära. Vi axlar vår roll i samhället genom att stödja våra medarbetare och kunder, hjälpa det ukrainska folket och upprätthålla kontinuiteten i vår affärsverksamhet.

Vi har ingen verksamhet i Ukraina och vår exponering mot Ryssland är mycket liten. Vi beslutade att lägga ned vår verksamhet i Ryssland 2019 och nedläggningen slutfördes under första kvartalet. Vi har även beslutat att avyttra alla fondinnehav med anknytning till Ryssland.

Nordea är en stark bank som fortsätter att vara en säker och tillförlitlig partner för kunder, medarbetare och aktieägare – och för samhället i stort. Vår verksamhets motståndskraft har prövats och bevisats under hela bankens historia. Resultatet för första kvartalet är inget undantag.

Under första kvartalet fortsatte vi att göra fortlöpande framsteg och ökade våra affärsvolymer, skapade hög kundaktivitet samt fortsatte att ta marknadsandelar i hela Norden.

Bolånevolymerna steg med 7 procent. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 6 procent. Utlåningen till stora företag ökade för andra kvartalet i rad och steg med 11 procent samtidigt som lönsamheten var god.

Även om vi levererade ett stabilt resultat under kvartalet så har kriget i Ukraina påverkat vår verksamhet. Det förvaltade kapitalet minskade med 5 procent, på kvartalsbasis, till följd av marknadsturbulens och många förvärvsfinansieringar sköts på framtiden. Kundaktiviteten tar återigen fart, men utan tvekan råder fortsatt stor ekonomisk osäkerhet och förtroendet hos både företag och konsumenter är mer skört jämfört med 2021.

Sammantaget bibehåller Nordea sin stabilitet och styrka, trots turbulensen i vår omvärld. Vi har nu gått in i den nya strategiperioden, 2022–2025. Vårt finansiella mål för 2025 är tydligt – en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent – och vi är fast beslutna att uppnå det. För att nå målet har vi justerat våra huvudprioriteringar, som består i att skapa den bästa kundupplevelsen i alla kanaler, att driva fokuserad och lönsam tillväxt samt att höja den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten.

Det här är vår utstakade väg – vi vill vara förstahandsvalet för kunder i Norden som behöver en partner med ett brett utbud av finansiella tjänster. I både goda och utmanande tider.

Delårsrapport
Om oss
Blogg