Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

24-11-2022 09:00

Svenskene investerer mer bærekraftig enn nordmenn

24 prosent av nordmenn som har satt penger i aksjer eller fond, har valgt bærekraftige investeringer. Det er bra. Likevel: Svenskene slår oss.
Nicolay Eger, sjef for Nordeas Fond i Norge
Nicolay Eger, sjef for Nordeas Fond i Norge.

– Det har vært en enorm økning i interesse for bærekraftige investeringer i løpet av de siste to årene, sier Nicolay Eger, sjef for Nordeas Fond i Norge.

At fokuset på bærekraft også har ledet til endrede investeringsvalg, finnes det nå tall på: I en fersk spørreundersøkelse, utført av Kantar for Nordea i Norge, Sverige, Danmark og Finland, har de spurte fått spørsmål om hva de investerer i, og hva som ligger bak deres valg.

Av de spurte som har satt penger i enkeltaksjer eller fond, har 24 prosent av de norske valgt bærekraftige investeringer. Det er en gledelig utvikling, men det er likevel ikke godt nok, mener Nicolay Eger:

–  For bare et par år siden var det rundt 17-18 prosent av kundene som etterspurte fond med bærekraftprofil i kundemøter. Nå er bærekraftige fond et tema i 60-70 prosent av møtene, sier han.

Likevel er det andre som har kommer lenger enn oss: I Sverige har 32 prosent av aksje- og fondssparere valgt bærekraftige fond eller enkeltaksjer.

– En årsak til at man har kommet lenger på dette i Sverige kan være at det er flere svensker som sparer i aksjer og fond generelt. Det er mer oppmerksomhet rundt hva som preger markedene. Da er det også naturlig at man søker mer kunnskap. Selv om flere i Norge er blitt flinkere til å spare i verdipapirer, så er det mest fokus på å investere i bolig, sier Eger.

For bare et par år siden var det rundt 17-18 prosent av kundene som etterspurte fond med bærekraftprofil i kundemøter. Nå er bærekraftige fond et tema i 60-70 prosent av møtene.

Kvinner vs. menn

Undersøkelsen viser også at flere kvinner enn menn mener det er viktig å investere bærekraftig. Likevel er det flere menn enn kvinner som faktisk har investert i fond eller selskaper med bærekraftprofil.

– Det er nok flere grunner til dette, men en av årsakene kan være at kvinner generelt tar noe mindre risiko i sine investeringer. Fortsatt er det en del selskaper med bærekraftprofil der det er usikkerhet rundt når inntjeningen vil komme. Kvinner er noe mer skeptiske til ukjent terreng, mens flere menn tar den risikoen, sier Eger.

Og manglende informasjon og kunnskap om tematikken er hovedgrunn til at de fleste – både menn og kvinner - ikke velger mer bærekraftig. Ifølge undersøkelsen sier hele 76 prosent av de spurte i Norge at de føler at de ikke vet nok, og at dette er et hinder for at de ikke velger mer av den typen investeringer.

– Det er åpenbart stort behov for mer kunnskap om dette. I media er det mest fokus på klima-delen, å sørge for lavere utslipp. Men bærekraft er også å sikre menneskerettigheter og sosialt ansvar, og god selskapsstyring som bekjemper korrupsjon og hvitvasking, sier Eger.  

Han påpeker også at mange fortsatt venter at bærekraftige investeringer ikke vil gi like god avkastning som «vanlige» investeringer:

–  Det settes nå strenge krav til selskaper, blant annet fra EU, om å rapportere på bærekraft. Selskaper som ikke tar dette alvorlig, vil på sikt miste omsetning og avkastning. Framtidens vinnere er de som oppfyller bærekraftskravene, sier Eger.  

Norge nest best

Tilbake til de som har valgt bærekraftige investeringer: Sverige er altså best, med 32 prosent av investorene. Norge ligger som nummer 2, med 24 prosent. I Finland har 23 prosent av investorene valgt bærekraftig, mens tallet i Danmark er 21 prosent.

– Man kan jo si at det er bra at Norge er «nummer 2» i denne undersøkelsen, men vi bør veldig snart komme opp på Sveriges nivå. Tallene må så videre opp, i alle de fire landene, sier Eger.

– I Norge er vi jo alltid veldig opptatt av å slå Sverige, uansett hva det er snakk om. Skal vi kanskje se på dette som en liten «landskamp» i tiden framover? 

–  Hvis det kan være enda en grunn for folk til å velge mer bærekraftig, så - ja, sier Nicolay Eger med et smil. 

Bærekraft