Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

24-08-2023 08:47

- Viktig å ha en lokal bank med internasjonale muskler

Næringsliv langs kysten blomstrer med Nordea-modellen. Det handler om å koble internasjonal kompetanse med nærheten til en lokalbank. Og gjerne litt godt bakverk, ifølge daglig leder i Aas Mek. Verksted som har doblet omsetningen de siste årene.
Aas.Mek
Aas Mek. Verksted er både bedriftskunder og Privat Banking-kunder i Nordea. Her møter Terje Fylling (bedriftsmarkedet ) og Christoffer Hånes (Private Banking), i anledningen ikledd røde hjelmer, ledelsen i verftet. I blå hjelmer fra venstre: Bjørn Magne Aas, Hans Inge Aas, Sjur Stakkestad og Frode Johan Aas. (Kim Andre Aas var ikke tilstede da bildet ble tatt).

En times kjøretur fra Ålesund ligger Vestnes kommune. Her, på det lille tettstedet som huser rundt 6500 innbyggere, har verftet Aas Mek. Verksted bygget båter i 112 år. Fra å produsere mindre trebåter som den gang kostet i overkant av 1000 kroner, er de nå en verdensledende leverandør av brønnbåter, spesialbygget for å frakte oppdrettsfisk – fullstappet med avansert teknologi, og som seiler på alle verdenshav.

Denne uvanlig varme sommerdagen er alle eierne i verftet samlet for en prat om selskapets fortid, nåtid og fremtid. Ikke minst om hvorfor de valgte å bytte ut sin tidligere bank med Nordea i 2016, og hvordan de i samme periode har nær doblet omsetningen.

Fire generasjoner Aas

– Det har skjedd en enorm utvikling. I starten var det små og enkle trebåter, men på 70-tallet gikk det meste over til stål. Utviklingen av brønnbåter har skjedd i takt med utviklingen av oppdrettsnæringen. Vi bygger skip som frakter verdifull levende last og har strenge krav til fiskevelferden, forteller daglig leder Bjørn Magne Aas mens han med vante bevegelser heller svart kaffe i et hvitt pappkrus uten hank.

Bjørn Magne er fjerde generasjon Aas. Han eier og driver verftet med sin bror Kim Andre og fetterne Frode Johan og Hans Inge Aas, som nå alle sitter samlet rundt det ovale teakbordet på styrerommet i byggets øverste etasje i Vestnes. På den ene enden sitter også Halvard Aas, faren til Bjørn Magne og Kim Andre. Han ledet selskapet i 40 år før neste generasjon tok over roret. I dag er han seniorrådgiver og styremedlem.

– Det kan jo tenkes at jeg fremdeles har et par gode råd og erfaringer, sier han ironisk, trekker lett på smilebåndet og ser bort på en av sønnene.

KAFFE OG BOLLER PÅ STYREROMMET: Terje Fylling (helt til høyre) og kollega Christoffer Hånes går sammen i kundemøter så ofte de kan. Fra venstre produksjonssjef Frode Johan Aas sammen med fetter og daglig leder Bjørn Magne Aas.

Avgjørende å produsere i eget hus

Mye av nøkkelen til suksess skyldes at verftet har valgt å legge mye av produksjonen innomhus. I tillegg er det investert i dyktige arbeidere og et godt utbygd verftsanlegg.

– Vi gjør all utvikling selv på huset. Fra ideer og tegning til produksjon av båtene. Dette, kombinert med tett kundekontakt og samarbeid med lokale leverandører, gir oss verdifull erfaring i etterkant av hver båt som bygges, som igjen gjør at vi kan forbedre oss fra produksjon til produksjon. Denne måten å jobbe på har gitt faste kunder og solide ordrebøker, sier Bjørn Magne.

I snitt bygges det 2-3 båter i året på verftet. Kontraktssum per nybygg ligger et sted mellom 300 til 400 millioner kroner. Hovedsakelig selges de til norske kunder. Nordea-rådgiver og hovedkontaktperson for Aas Mek. verksted, Terje Fylling, har jobbet inn mot verftsindustrien de siste 11 årene. Sammen med et Nordea-team bestående av totalt 12 personer bistår de selskapet på mange områder.

– Som bank må vi alltid kalkulere inn alle scenarioer og risikoer i et kundeforhold. Det er ikke til å stikke under en stol at verftsindustrien er både kapitalkrevende og tidvis kan være uforutsigbar. Det at Aas Mek. produserer alt lokalt er en klar styrke, fordi det gir høy leveringssikkerhet. Dette kombinert med at vi er tett på i mange prosesser, gjør samarbeidet spennende og forutsigbart, sier han.

Lokal + internasjonal = Nordea  

Det er flere grunner til at Aas Mek. valgte Nordea som bankpartner i 2016, blant annet behovet for et høyere garantivolum. I tillegg trengte selskapet en bank som kunne stille garantier direkte til utenlandske motparter og hadde kompetanse på internasjonale transaksjoner. 

- Vi begynte å stange litt i taket på rammene der vi var for å kunne vokse slik vi ønsket. Det største behovet var høyere garantivolum og forenklede prosesser når det gjaldt alt fra betalingsgarantier til byggefinansiering og valutasikring, sier Bjørn Magne. 

Valget falt på Nordea fordi banken er internasjonal med store og stødige fagmiljøer, men samtidig har en tydelig lokal tilstedeværelse.  

- Nordea er Nordens største bank, men har samtidig lokal tilstedeværelse og kompetanse innenfor det vi driver med. Det har mye å si at Terje og resten av Nordea-teamet kan møte oss når det trengs, enten det er på Teams, på kontorene sine i Ålesund eller på verftet her i Vestnes, sier Bjørn Magne, og legger samtidig til at Nordea brukes som sparringspartner når det internasjonale markedet sonderes. 

 - Også er det noe spesielt i å ha en bank som kan hjelpe deg med store komplekse operasjoner, og samtidig stopper på veien til møtet og kjøper med akkurat den baksten de vet vi liker. 

LOKAL TILSTEDEVÆRELSE: En av de viktigste grunnene til at Aas Mek. Verksted valgte Nordea som bankpartner er kombinasjonen av lokal tilstedeværelse og internasjonale muskler.

Både bedriftskunder og Privat Banking-kunder

Som Nordens største bank tilbyr Nordea et bredt spekter av tjenester til alle sine kunder. Mange bedriftskunder velger å utvide kundeforholdet sitt til også å gjelde privatøkonomien. Nettopp dette skjedde med slektningene i Aas Mek.

I 2020 valgte samtlige å bli Private Banking-kunder i Nordea. Det handlet i stor grad om å ha en bank som ser hele økonomien under ett. Nordea har blant annet bistått med investering av overskuddslikviditet samt kjøp og salg av private eiendommer.

– Som Private Banking-kunder får de tett oppfølging på sine plasseringer. Vi rådgir på alt fra brede fondsporteføljer til handel i enkeltaksjer og obligasjoner, sier senior private banker Christoffer Hånes. Han er hovedkontaktperson for Aas-slektningene når de har behov for bistand eller rådgivning som Privat Banking-kunder.

– Vi bistår også med finansiering og kostnadsfri juridisk bistand om ønskelig. Tilbudet omhandler blant annet temaer som generasjonsskifte, testament og fremtidsfullmakt.

TEAM NORDEA: 12 personer er tilknyttet teamet som bistår Aas Mek. Verksted. Fra venstre Inger-Lise Almås, Anne Bjørg Warnes, Terje Fylling, Christoffer Hånes, Målfrid Linde, Alexandra Stensøe og Kjetil Frøland.

Hvordan samarbeider rådgiverne på bedriftssiden med dere i Private Banking om en felleskunde?

– Vi samarbeider tett mellom avdelingene på våre felles kunder. Vi går også sammen i kundemøter så langt det er mulig, fordi det gir oss en bredere forståelse av virksomheten og behovet kunden har. For kundens del handler det om å forholde seg til få kontaktpunkter i banken, men at de har noen som kjenner og ivaretar behovene deres på best mulig måte uansett om det gjelder firmaet eller privatøkonomi, sier Hånes.

Tilbake på verftet i Vestnes er båt nummer 212 ferdigstilt. Et steinkast unna jobber en håndfull arbeidere med å male dekket på brønnbåt 213.

– Målet i seg selv er ikke å bygge flest mulig båter. Vi bygger sten for sten, men fokuserer på innovasjon og nyskaping. Det tror jeg også blir avgjørende for å lykkes i denne bransjen fremover. Vi er glade for å ha en bank på laget som heier både på selskapene og menneskene i Aas Mek. Verksted, sier daglig leder Bjørn Magne.

Visste du at...

Selv om Nordea er Nordens største bank og vi samarbeider med halvparten av ALLE nordiske bedrifter, er vi også lokalt tilstede over hele landet? Og at vår Private Banking enhet er Norges største med de mest fornøyde kundene? Hos oss får kundene tilgang til unik kompetanse og personlig rådgivning, store fagmiljøer og markedets beste utvalg av produkter og tjenester innenfor bank, jus og investeringer.

 

Les mer om våre tjenester