07-08-2023 14:19

Visste du at pensjonspengene dine kan endre bymiljøet?

Ansvarlige investeringer med fokus på fremtiden står i sentrum for Nordea Livs investeringsfilosofi. Har du pengene dine investert hos Nordea Liv, vil de kunne gi avkastning samtidig som de skaper en verdi for miljøet og samfunnet.
NLP eiendom io fond Hans Erik hoved bilde
FREMTIDSFOKUS: Hans-Erik Lind i Nordea Liv vil bidra til at pensjonspengene dine setter et positivt avtrykk i samfunnet.

– Det å være ansvarlig investor er en sentral del av vår investeringsfilosofi; vår visjon er å skape avkastning med ansvar for våre kunder. Det sier CEO i Nordea Liv, Hans-Erik Lind.

Ifølge Lind er fokus på miljøhensyn den mest betydelige endringen eiendomsbransjen har sett på mange tiår.

– Fra å være noe som er mykt og fint å snakke om, er bærekraft og ESG nå blitt harde forretningsmessige kriterier og mål som må oppfylles, utdyper han.

Det tar pensjonsselskapet Nordea Liv på største alvor, både på vegne av seg selv og sine kunder.

– Når vi pusser opp gamle bygg, skal vi ta hensyn til gjenbruk, energibesparelser og samtidig bidra positivt til det sosiale klimaet i nærområdet, forklarer Lind.

Les mer om pensjon i Nordea Liv her

Bilde av sommero bygget
INVESTERER I FREMTIDEN: Nordea Liv overtok Sommerrogata 13-15 i 2018. Nå er det pusset opp til å bli et av hovedstadens flotteste kontorbygg.

Handler om ansvar

Nordea Livs engasjement for miljøet reflekteres også i forvaltningen av deres eiendommer. Sommerrogata 13-15 på Solli i Oslo er et godt eksempel på en slik eiendom.

Det fasjonable bygget i sentrum av hovedstaden har blitt betydelig oppgradert etter at det i 2018 kom i Nordea Livs eie, og miljøprofilen i den snart 150 år gamle bygningen har blitt mye bedre.

- Vi har aktivt arbeidet med å heve standarden på eiendommen gjennom målrettede forbedringer. Vi kan stolt meddele at energiforbruket er redusert med hele 17%, og energikarakteren har forbedret seg fra klasse D til C.

Hans-Erik Lind, CEO i Nordea Liv

Det har resultert i at bygget, som opprinnelig er fra 1880, har en miljøprofil som om det skulle vært bygd i 2010. Det enkleste hadde selvsagt vært å kjøpe et moderne bygg med naturlig bedre miljøprofil, men for oss handler det også om å ta ansvar for de byggene som allerede finnes. Lind understreker viktigheten av å gjøre grep i de byggene de allerede har fremfor å bygge nytt. 

- Vi har aktivt arbeidet med å heve standarden på eiendommene gjennom målrettede forbedringer. Vi kan stolt meddele at energiforbruket er redusert med hele 17%, og energikarakteren har forbedret seg fra klasse D til C forklarer Lind. Bygget ble solgt nå i sommer (2023).

Halverte utslipp

Også i Bergen har selskapet gjort investeringer med fokus på fremtiden.

Olav Kyrres gate 22 midt i Bergen sentrum, som nå huser Nordeas egne kontorer, er i dag et kroneksempel på at også eldre bygg kan bli mer miljøvennlig.

– Vi hadde fokus på gjenbruk i prosjektet. Selv om en god del av materialet var av dårlig kvalitet og måtte byttes, har likevel gamle vinduer blitt brukt som skillevegger i møteromssenteret. Og gamle møbler er blitt restaurert og gjenbrukt i den nye restauranten, sier Lind.

Bygningen ble totalrenovert i 2021, og takket være en rekke tiltak er energibruken nå redusert med 30 % og CO2-utslippet er redusert med 58 %.

– Vi hadde fokus på gjenbruk i prosjektet. Selv om en god del av materialet var av dårlig kvalitet og måtte byttes, har likevel gamle vinduer blitt brukt som skillevegger i møteromssenteret. Og gamle møbler er blitt restaurert og gjenbrukt i den nye restauranten.

Hans-Erik Lind, CEO i Nordea Liv

Olav Kyrres gate Bergen 2
NYOPPUSSET: Olav Kyrres gate 22 i Bergen rommer blant annet Nordeas egne kontorer i vestlandshovedstaden.

Bærekraft er nødvendig

I lys av EUs Green Deal og kravene til miljømessig rapportering etter taksonomien, er Nordea Liv allerede godt i gang med å tilpasse seg de store endringene i eiendomsbransjen.

– Vi søker alltid å investere i eiendommer med potensial for miljøvennlig utvikling, sier Lind.

Derfor lagde de i 2018 en fullstendig oversikt over energistatusen og forbruket på alle eiendommene. De har etablert et nullpunkt å måle innsatsen mot. Målet er å redusere energiforbruket i porteføljen med 10 % og klimagassutslippene med 20 % i perioden fra 2019 til 2024. Det målet ligger de godt an til å nå.

– Vi skal også klassifisere alle eiendommene våre i BREEAM-systemet. Dette gir oss en god status på miljøkvaliteten i bygningene og viser hvor vi har et forbedringspotensial, sier Lind.

Dette er Nordea Liv Bærekraft

Dette er Nordea Liv Bærekraft

Nordea Liv Bærekraft er en samling investeringer som du kan plassere sparingen din i, innenfor et valgt spareprodukt som Fondskonto, Fondskonto Pensjon eller IPS. I Nordea Liv Bærekraft velger du en aksjeandel fra 0 % til 100 %. Hvilken profil som passer for deg avhenger av hvor lenge det er til du vil ta ut pengene, og hvor store verdisvingninger du er komfortabel med underveis i sparingen. Er du Private Banking kunde kan du investere i hele eiendomsporteføljen gjennom Fondskonto Eiendom.

Les mer om Nordea Liv Bærekraft her