Vi har oppdatert personvernpolicyen vår

24-02-21 11:07 | Om Nordea

Nordeas personvernpolicy har blitt oppdatert som en del av den årlige gjennomgangen av policyen. Personvernpolicyen beskriver innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger. Den beskriver også enkeltpersoners rettigheter i henhold til personvernforordningen (GDPR).  

Vi har oppdatert personvernpolicyen for at den skal gi en bedre forståelse av hvordan vi bruker personopplysninger. Dette er oppdatert:  

  • Språket er tydeligere, og policyen er dermed lettere å lese. 
  • Vi har oppdatert informasjonen om personopplysningene som samles inn, formålet med innsamlingen og det rettslige grunnlaget for innsamlingen.  

Du kan lese hele personvernpolicyen her, og nedenfor finner du et utvalg vanlige spørsmål om personvernpolicyen: 

Vanlige spørsmål  

Spørsmål: Hva er personvernpolicyen? 
Svar: Personvernpolicyen beskriver hvilke opplysninger Nordea samler inn og bruker, formålet med innsamlingen og det rettslige grunnlaget for å gjøre det. Den beskriver hvem vi deler opplysningene med, og hvor lenge vi beholder opplysningene. Policyen beskriver også hvilke rettigheter en enkeltperson har når det gjelder opplysningene sine og bruken av dem.  

Spørsmål: Hvorfor er personvernpolicyen oppdatert? 
Svar: Vi går gjennom policyen hvert år for å sikre at innholdet er relevant og oppdatert, slik at vi er åpne overfor kunder og personer som besøker kanalene våre.  

Spørsmål: Hva er oppdatert? 
Svar: Personvernpolicyen er oppdatert for å gi deg en bedre forståelse av hvordan vi bruker personopplysninger. I tillegg har vi gjort endringer for å presentere denne bruken på en lettlest måte. 

Oppdateringen omfatter:  

  • Tydeligere informasjon om opptak av telefonsamtaler. 
  • Klargjøring om oppbevaringstid for personopplysninger, for eksempel hvor lenge personopplysninger kan lagres. 
  • Oppdatering om anonymisering og samling av personopplysninger til statistiske formål.  
  • Det er lagt til en beskrivelse av hvordan vi analyserer bruken av Nordeas kanaler på sosiale medier.    

Read more news

Viser 5 av 705 resultat

Nordea podcast

Det begynner å lysne

Nordea podcasts Makroøkonomi

Planen for gjenåpningen her hjemme er lagt og vi ser at det begynner å lysne i land som har kommet lenger i vaksineringen.

Business woman walking up some stairs

140 Nordea-fond strammer inn på kravene til investeringer i fossilt brensel

Bærekraft Investeringer og marked

140 Nordea-fond strammer nå inn på kravene til fossilselskaper og investerer nå kun i energiselskaper som er i gang med en grønn omstilling.

Nordea podcast

Kraftig opprevidering i vente

Investeringer og marked Nordea podcasts

Det ligger an til en kraftig opprevidering av rentebanen på Norges Banks rentemøte neste uke.

Viser 5 av 705 resultat