Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Årsrapport 2011

Børsmelding | 24-01-2012 07:00

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Vår fokuserte relasjonsstrategi og planen for den nye normalen har økt kostnads-, kapital-, likviditets- og fundingeffektiviteten samtidig som vi har opprettholdt høy inntektsvekst og solid resultat­utvikling.

Antall relasjonskunder var rekordhøyt, og samlede inntekter i både fjerde kvartal og i hele 2011 var de høyeste noensinne. Kostnadsveksten ble redusert, og samlede kostnader var på samme nivå i fjerde kvartal som ett år tidligere.

Positive kundeopplevelser er fortsatt vår viktigste verdi og nøkkelen til relasjons­strategien og solide resultater også med de nye rammebetingelsene. Vår ambisjon er å både dempe virkningene av det nye regelverket for kundene og utvikle produktene, tjenestene og rådgivningen vår ytterligere.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Fjerde kvartal 2011 mot tredje kvartal 2011 (året 2011 mot året 2010):

  • Samlede driftsinntekter opp 22 % (opp 2 %)
  • Driftsresultatet opp 40 %* (opp 2 %*)
  • Kostnader i % av inntekter 49 % (55 %)
  • Netto tap på utlån opp fra 14 basispunkter til 33 basispunkter (ned fra 31 til 23 basis­punkter året før).
  • Ren kjernekapitaldekning opp til 11,2 % før overgangsregler (opp fra 10,3 % i 2010)
  • Avkastning på egenkapitalen 12,3 %, opp fra 8,5 %* i tredje kvartal (ned til 11,1 %* fra 11,5 % i 2010)
Nøkkeltall, EURm 4.kv.
2011
3.kv.
2011
Endr.
%
4.kv.
2010
Endr.
%
2011 2010 Endr.
%
Netto renteinntekter 1 427 1 379 3 1 365 5 5 456 5 159 6
Samlede driftsinntekter 2 558 2 091 22 2 507 2 9 501 9 334 2
Resultat før tap på utlån 1 292 678 91 1 237 4 4 282 4 518 -5
Netto tap på utlån -263 -112 135 -166 58 -735 -879 -16
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp 33 14 23 23 31
Driftsresultat 1 029 566 82 1 071 -4 3 547 3 639 -3
Risikojustert resultat 815 485 68 721 13 2 714 2 622 4
Resultat per aksje utvannet, EUR 0,19 0,10 0,19 0,65 0,66
Avkastning på egenkapitalen, % 12,3 8,5* 12,8 11,1* 11,5

*Eksklusive restruktureringsavsetningen i tredje kvartal på EUR 171m.
Valutakurser for DKK, NOK og SEK i resultatregnskapet for 2011 er hhv. 7,45, 7,79 og 9,03.
 

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IR’s rapportsider

Documents