Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Valgkomitéens forslag til Nordeas generalforsamling 2012

Børsmelding | 13-02-2012 13:00

Valgkomitéen for Nordea Bank AB (publ) ble besluttet opprettet av generalforsamlingen i 2011 og består av Torbjörn Magnusson, representant for Sampo Abp, Kristina Ekengren, representant for den svenske staten, Mogens Hugo, representant for Nordea-fonden, Peder Hasslev, representant for AMF og Björn Wahlroos, styreleder. Valgkomitéen offentliggjør i dag sine forslag til Nordeas generalforsamling den 22. mars 2012. Forslagene vil også gå frem av innkallingen til generalforsamling.

Valg av styremedlemmer og styreleder
Valgkomitéen foreslår gjenvalg av alle styremedlemmer og valg av Peter F Braunwalder til nytt styremedlem. Valgkomitéen foreslår gjenvalg av Björn Wahlroos som styreleder.

Forslaget er dermed at Björn Wahlroos, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh gjenvelges som styremedlemmer frem til neste generalforsamling og at Peter F Braunwalder velges til nytt styremedlem for samme periode. Forslaget går videre ut på at Björn Wahlroos gjenvelges som styreleder frem til neste generalforsamling.

Peter F Braunwalder foreslås som nytt styremedlem
Peter F Braunwalder er født i 1950. Han er cand. jur. og har en mastergrad i politikk fra universitetet i Bern. Peter F Braunwalder var administrerende direktør i HSBC Private Bank fra 2002 til 2008. Før den tid var han ansatt i UBS fra 1982 til 2001 hvor han hadde forskjellige lederstillinger innen investment banking og private banking. Peter F Braunwalder er styreleder i Thommen Medical AG og styremedlem i Banque Heritage og Menuhin Festival Gstaad. Peter F Braunwalder har ingen aksjer i Nordea.

Uavhengighet i henhold til svenske retningslinjer for selskapsledelse
Av de foreslåtte styremedlemmene er alle å anse som uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse. Av de foreslåtte styremedlemmene er alle unntatt Björn Wahlroos og Kari Stadigh å anse som uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer. Minst to av de foreslåtte styremedlemmene som er uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse, er derfor også uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer.

Valgkomitéens begrunnelse for dette er: Björn Wahlroos er styreleder i Sampo Abp og Kari Stadigh er konsernsjef i Sampo Abp, som eier mer enn ti prosent av aksjene og stemmerettene i Nordea Bank AB (publ).

Valg av revisor
Valgkomitéen foreslår gjenvalg av KPMG AB som revisor frem til neste generalforsamling.

Honorarer til styremedlemmer og revisor
Valgkomitéen foreslår uendrede styrehonorarer. Dette innebærer at generalforsamlingen fastholder honoraret til styrelederen på 252.000 euro, 97.650 euro til nestlederen og 75.600 euro til hvert av de andre styremedlemmene. I tillegg skal det betales honorar for møtene i kompensasjonskomitéen, revisjonskomitéen og risikokomitéen med 16.600 euro til komitéleder og 12.900 euro til andre medlemmer. Det betales ikke honorar til styremedlemmer som er ansatt i Nordea-konsernet.

Honorar til revisor foreslås betalt etter regning.

Opprettelse av valgkomité
Det foreslås å opprette en ny valgkomité som skal fremme forslag på valg av styre, styremedlemmer og revisor samt honorarer til styremedlemmer og revisor til generalforsamlingen i 2013.

For mer informasjon:
Torbjörn Magnusson, 46 8 792 81 12

 

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt 1.400 salgskontorer og er blant de ti største fullservice bankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.
www.nordea.com

Documents