Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea offentliggjør årsberetningen med resultat og godtgjørelse til ledelsen

Børsmelding | 17-02-2012 10:00

I dag offentliggjør Nordea årsberetningen på nordea.com.

Av beretningen går det blant annet frem at antall Fordels- og Private Banking-kunder økte i 2011. På personkundesiden fikk Nordea 140.000 nye Fordel Pluss-kunder. På bedriftskundesiden har Nordea styrket sin posisjon som en ledende relasjonsbank for store og multinasjonale selskaper i Norden. Høyere forretningsvolum har resultert i rekordhøye inntekter.

Nordea har i løpet av året økt effektiviteten for å dempe virkningene av det nye regelverket for kundene. I andre halvår stanset kostnadsstigningen, og kostnadene i fjerde kvartal var lavere enn i samme kvartal året før. Tap på utlån var noe lavere i 2011 enn i 2010. Driftsresultatet på 3,5 milliarder euro ligger fortsatt på samme nivå som i de siste årene.

Avkastning på egenkapitalen var rundt 11 prosent i 2011. Kapitaldekningen økte i løpet av året, og ren kjernekapitaldekning er på over 11 prosent. Den solide finansielle utviklingen har gjort at Nordea har opprettholdt en sterk fundingposisjon. Totalt utstedte banken langsiktige obligasjoner for 32 milliarder euro i løpet av året.

- 2011 var et viktig år for Nordea. Vi gikk inn i året med en sterk forretningsutvikling og har benyttet den til å iverksette nødvendige tiltak for å kunne dempe virkningene av det nye regelverket for kundene. Tiltakene våre for å redusere kostnader og øke kapitaleffektiviteten gjør at vi vil kunne fortsette å tilby kundene en trygg bank med god rådgivning og konkurransedyktige priser, sier Christian Clausen.

I årsberetningen redegjøres det også for godtgjørelser til ledelsen i 2011. Som meddelt på generalforsamlingen i 2011, økte konsernsjefens ordinære lønn til 10,5 millioner kroner, med en variabel lønnsdel som for 2011 utgjorde drøyt 25 % av ordinær lønn og en uendret pensjon etter fylte 60 år på 50 % av ordinær lønn. Den totale godtgjørelsen, inkludert fordeler, er på linje med nordiske selskap på samme størrelse og betydelig lavere enn andre europeiske banker av tilsvarende størrelse som Nordea.

- Nordea er i dag en av de aller største bankene i Europa. Etter tre år uten lønnsjustering ble konsernsjefens lønn i begynnelsen av 2011 justert til et nivå på linje med markedet, men langt fra lønnsledende og i tråd med Nordeas lønnspolitikk. sier Marie Ehrling, leder av styrets kompensasjonskomité og nestleder i styret.

For mer informasjon:
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt 1.400 salgskontorer og er blant de ti største fullservice bankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.
www.nordea.com

Documents