Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Rapport for 1. kvartal 2012

Børsmelding | 24-04-2012 06:55

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Nordeas gode forretningsutvikling fortsetter. Vi fikk 22 000 nye relasjonskunder, våre nye apper gjorde at antall mobilbankkunder mer enn fordoblet seg, og vår posisjon som den markedsledende banken for de største bedriftene i Norden ble styrket.

Lønnsomheten er fortsatt høy med en avkastning på egenkapitalen på nesten 12 %. Det er oppmuntrende å se inntjeningsevnen vår tross lave renter, lav vekst og det betydelige endringsarbeidet vi nå gjennomfører for å skape forretningsmodellen for fremtidens bank.

Kostnader holdes under streng kontroll, og vi har fortsatt å styrke kapitalposisjonen og balansen. Ren kjernekapitaldekning økte med 0,4 prosentpoeng i kvartalet til 11,6 %.
(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Første kvartal 2012 mot første kvartal 2011 (første kvartal 2012 mot fjerde kvartal 2011):

  • Netto renteinntekter opp 7 % (uendret)
  • Driftsresultatet opp 3 % (opp 1 %)
  • Ren kjernekapitaldekning opp fra 10,7 % til 11,6 % før overgangsregler (opp fra 11,2 % i fjerde kvartal)
  • Kostnader i prosent av inntekter uendret på 50 % (opp fra 49 % i fjerde kvartal)
  • Netto tap på utlån ned fra 31 basispunkter til 26 basispunkter (ned fra 33 basispunkter i fjerde kvartal).
  • Avkastning på egenkapitalen ned fra 12,0 % til 11,7 % i første kvartal 2011 (ned fra 12,3 % i fjerde kvartal)
Nøkkeltall, EURm 1. kv.
2012
4. kv.
2011
Endr.
%
1. kv
2011
Endr.
%
Netto renteinntekter 1 420 1 427 0 1 324 7
Sum driftsinntekter 2 531 2 558 -1 2 510 1
Resultat før tap på utlån 1 255 1 292 -3 1 245 1
Netto tap på utlån -218 -263 -17 -242 -10
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp 26 33 31
Driftsresultat 1 037 1 029 1 1 003 3
Risikojustert resultat 799 815 -2 771 4
Resultat per aksje utvannet, EUR 0,19 0,19 0,18
Avkastning på egenkapitalen, % 11,7 12,3 12,0

Valutakursene for DKK, NOK og SEK for postene i resultatregnskapet i første kvartal 2012 er henholdsvis 7,44, 7,59 og 8,85.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IR’s rapportsider

Documents