Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Endring i antall aksjer og stemmeretter i Nordea

| 31-05-2012 11:00

Den rettede emisjonen av C-aksjer som generalforsamlingen i 2012 vedtok som del av sikringen av Nordeas Long Term Incentive Programme er avsluttet. C-aksjene er konvertert til ordinære aksjer.

Etter disse endringene i mai 2012 er antall aksjer og stemmeretter i Nordea 4.049.951.919 per 31. mai 2012. Alle aksjene er ordinære aksjer som hver har én stemmerett. Nordea kan ikke bruke egne aksjer til å stemme.

For mer informasjon:
Fredrik Rystedt, Chief Financial Officer, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880
Thomas Sevang, informasjonssjef, +47 92601756

Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).

Documents